Tjörn kommuns logga, till startsidan
Häggvallskolan

Häggvallskolan

Häggvallskolan i Höviksnäs är kommunens största skola med cirka 400 elever från årskurs 6–9. Här finns också elever från särskolans årskurs 6–9 (10) som hos oss är integrerade med grundskolans klasser.

Du har möjlighet att se schemat för olika klasser och lärare.

Skolan arbetar hela tiden med att förbättra kvaliteten. Det handlar till exempel om att eleverna ska uppfylla målen och vara nöjda med sin skola eller att de ska uppleva att deras miljö är trygg och säker. I detta arbete är alla delaktiga – föräldrar, elever och personal.

Varje år gör skolan en kvalitetsredovisning som innehåller:

Det systematiska och förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar formuleras i det som kallas Plan mot kränkande behandling. Den syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Den syftar också till att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

I planen finns de åtgärder beskrivna som planeras att påbörjas eller genomföras under innevarande år. Planen är anpassad till den egna verksamheten och följs upp, utvärderas och revideras varje år.

Häggvallskolans Föräldraförening är en länk mellan föräldrar, skolans ledning, personal och våra ungdomar. Vi har möten tre gånger per termin där vi tillsammans diskuterar skolutveckling, elevers arbetsmiljö och värdegrundsfrågor.

Varje klass bör ha minst två representanter som deltar på våra möten, men självklart är alla föräldrar hjärtligt välkomna! Ditt engagemang kan göra skillnad. Skolans föräldraförening behöver dig.

Kontakt

Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Expedition

Kajsa Karlsson Fröman

Rektor Häggvallskolan åk 6 och åk 8

Pär Barkensjö

Rektor Häggvallskolan åk 7 och åk 9

Christine Karlsson

Studie- och yrkesvägledare Häggvallskolan

Gunilla Börjesson

Skolsköterska

Irene Hasslöf

Specialpedagog

Ulrika Lindeberg

Specialpedagog

Ann-Marie Oderstam

Logoped

Linnea Fredin

Psykolog


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet