Tjörn kommuns logga, till startsidan

Dyröns vandringsleder

På Dyrön finns två vandringsleder, den gula leden och den blå leden. Den gula leden går runt hela ön och är cirka 5 kilometer. Den blå leden går över bergen från norr till söder och är 1,6 kilometer. Längs vägen bjuds du på fantastisk utsikt åt alla håll.

Utsikten över havet kan möjligtvis toppas av att få se något av de mufflonfår som lever fritt på ön.

Lederna är ett lokalt initiativ där ideella krafter ställt upp med mer än 6000 timmars arbete för att bygga trappor, räcken och rastbänkar i trä. Materialet har bekostats av EU-medel.

Sydhamnen är den mest etablerade gästhamnen med hamnkontor och annan service. I Nordhamnen lägger färjan från Rönnäng till. Här finns restaurang och närhet till barnvänlig badplats. Härifrån utgår också vandringsleden runt Dyrön. Det går också att påbörja vandringsleden från Sydhamnen.

På öns östra sida finns det längs vandringen en fin sandstrand där man kan rasta och bada.

Dyröns vandringsled ingår i Kuststigen

Kuststigen är en variation av kustnära vandringsleder och slingor längs Bohuskusten. Den består av både längre sammanhängande etapper och separata rundslingor. Detta skapar en stor variation av olika kustnära upplevelser.

Vi håller på att uppdatera våra kartor. Det innebär att knappnålen inte visar exakt vart leden startar eller slutar, utan endast var på Tjörn som leden finns. Skyltning och information finns vid varje vandringsled.

Om Dyröleden (gula leden)

Svårighetsgrad

Medelsvår

Längd

Leden är 5 km lång. Man kan också välja att från Nordhamnen korsa ön ner till Sydhamnen och därifrån vandra halva leden åt andra hållet.

Längs med leden finns en rad mindre avstickare. Om man tar avstickaren på den östra delen, upp till Grinneberget, måste man gå tillbaka samma väg.

På den västra delen av ön finns två avstickare, en genom Dynes ravin och en upp till Åsen. Båda leder vidare in på leden.

Markering

Leden är väl markerad med gula brickor på trästolpar. Eftersom Dyröleden även ingår i Kuststigen finns markeringar med "Kuststigen" på.

Tillgänglighet

Från Sydhamnen går det att med rullstol och barnvagn ta sig västerut en bit längs leden fram till bastun. Förutom alla trappor, broar och spänger är ingen tillgänglighetsanpassning gjord och den största delen av leden kräver friska ben. För din säkerhet är leden utmärkt med nödstolpar. På stolparna finns information om var på leden du befinner dig i händelse av olycka.

Natur

Vandringen går i varierad natur, ena stunden genom lummig skog i lä från vindarna, och i nästa kommer man upp på de branta bergen med en fantastisk utsikt över havet med öarna Marstrand och Åstol och fyren Pater Noster.

Det man ser av Dyrön är höga och branta berg, med växtlighet och bebyggelse i dalgångarna. Djurlivet kännetecknas främst av mufflonfåren. En gång inplanterade för jakt, är de nu en etablerad art på ön.

Historia

Dyrön var länge ett så kallat kronogods, ägt av staten. Det friköptes år 1743 av bönderna Anders Nilsson och Jon Jonsson Green för 43 daler silvermynt, och då fick de även den obebodda holmen Åstol. Sillfiskeperioden 1747–1808 gav Åstol sitt uppsving, medan folk på Dyrön saknade hamn och bedrev jordbruk och boskapsskötsel som huvudnäring. När Dyröns befolkning växte räckte inte jorden till och fisket fick en allt större betydelse för försörjningen.

Sevärdheter

Utsikten är hänförande över bland annat Åstol, Pater Noster, Marstrand och Kädesholmen. Om du har tur får du se en flock mufflonfår som strövar fritt i bergen. På västra delen av ön finns lämningar av en stenåldersby, ett bronsåldersröse samt den smala passagen genom Dynes Ravin.

Bekvämligheter

Längs med leden finns en rad olika rastplatser med bord och bänkar. Leden har också en mängd trappor, räcken och spänger. På öns östra sida finns det längs vandringen en fin sandstrand där man kan rasta och bada. En bit västerut från Sydhamnen finns det på leden en bastu som går att hyra.

Skötsel

Dyröns Intresseförening har hand om skötseln av leden.

Hitta hit

Med bil: Ta väg 169 mot Rönnäng, följ skyltningen. Kör igenom Bleket. Parkera vid Tjörns Ishall. Följ skyltad väg mot "Hamnen"/Rönnängs Brygga.

Med buss: Ta buss till Rönnängs Brygga.

Färja: Från Rönnängs brygga går en personfärja till Tjörnekalv, Åstol och Dyrön. Färjan går från Rönnäng cirka en gång i timmen.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 17 november 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet