Tjörn kommuns logga, till startsidan

Vattenmätare

Är du ansluten till kommunalt vatten och har ett abonnemang har du en vattenmätare installerad i, eller i anslutning till ditt hus. Vattenmätaren används för att mäta hur mycket kallvatten som förbrukas. De mekaniska mätarna byts efter hand ut till digitala mätare.

  • Tjörns kommun äger vattenmätaren och installerar den på din fastighet.
  • Du som fastighetsägare ansvarar för att vattenmätaren inte skadas, utsätts för frost eller någon annan åverkan.
  • VA-installationen där mätaren sitter är också ditt ansvar, liksom att platsen där mätaren sitter uppfyller de krav på säkerhet och tillgänglighet som finns.

En gång per år får du ett avläsningskort där du själv läser av mätarställningen och skickar avläsningskortet till va-enheten. Avläsningen är grunden för hur mycket som debiteras för den rörliga delen av brukningsavgiften för vatten och spillvatten. Vid vissa tillfällen gör va-enheten egna avläsningar.

Även om vattenmätaren är placerad i din fastighet så är det va-enheten som äger och ansvarar för att sätta upp, ta ner, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Som fastighetsägare ansvarar du för mätarens skick och står för kostnader för reparationer av mätaren. Vattenmätaren ska vara placerad i ett utrymme där den inte utsätts för frost och på ett sätt där den inte skadas. Kontakta kundcenter om

  • Om vattenmätaren skadas eller fryser ska du stänga av ventilerna på var sida om mätaren och kontakta Tjörns kommun på telefon 0304-60 10 10.
  • Tjörns kommun byter vattenmätaren under ordinarie arbetstid. Kostnaden för detta betalas av dig som kund enligt VA-taxan.
  • Om plomberingen på vattenmätaren skadas ska det felanmälas till oss. Du får då en avtalad tid när vi kommer ut och byter plomberingen.

Det är vanligt med vattenskador i dåligt isolerade sommarhus. Kommunen har små möjligheter att upptäcka en läcka i ditt hus eller sommarhus. En läcka kan orsaka stora skador på din fastighet och det slösar på kommunens vattenresurser. Misstänker du att din mätare har frusit ska denna tinas upp (ej med öppen låga) och vattnet till fastigheten ska stängas av. Det är endast behörig personal från kommunen som kan stänga av vattnet.

Innan vi kommer och utför vattenmätarbytet behöver du kontrollera och säkerställa att din mätarplats är godkänd enligt punkterna nedan:

1. Vattenmätarkonsol
Konsolen ska vara fast förankrad i väggen och monterad horisontellt. Storleken för konsol i villa är 190 mm.

Vilken storlek en konsol ska ha varierar beroende på vilket flöde som ska passera mätställe, liter/sekund. För villor ska det vara en konsol för mätare som har en bygglängd på 190 millimeter. För större fastigheter ber vi er kontakta Tjörns Kommun så det inte blir några missförstånd.


2. Avstängningsventiler
Avstängningsventiler ska finnas både före och efter mätaren. Det är viktigt att kontrollera att ventilerna fungerar och håller tätt innan mätarbytet.

Gör så här för att kontrollera avstängningsventiler:

  • Stäng ventilen innan mätaren (mellan mätaren och inkommande vattenledning) och öppna en kran. Om ”kugghjulet” i mätaren inte snurrar och inget vatten rinner fungerar ventilen.
  • Kontrollera även ventilen efter mätaren på samma sätt som är beskrivet ovan.

(Ventil av modell LK580, LK581 och LK582 är inte längre godkänd, har du någon av dessa ber vi dig att kontakta en VVS-firma för byte till annan modell.)

3. Mätarplatsen
Det ska vara lätt att komma åt vattenmätaren. Inbyggda eller blockerade mätare måste göras åtkomliga för vår personal vid mätarbytet. Platsen ska vara frostfri, med ståhöjd och ha fungerande belysning, allt enligt Svenskt Vatten P100, som vi följer.

Illustration av vattenmätare inför montering

Vi byter alla kunders vattenmätare med jämna intervall, ca vart 10:e år, enligt krav från SWEDAC. Detta gör vi för att säkra att du alltid har en felfri mätare som visar rätt förbrukning.

Vattenmätarkonsolen är ett väggfäste som sitter bakom vattenmätaren och som fäster röret på var sida om vattenmätaren.

Med en mätarmätarkonsol blir installationen mer stabil vilket gör att det inte blir någon påverkan på rören i samband med vattenmätarbytet. Bytet blir säkrare och risken för framtida läckage och strömförande ledningar minskar. Vi följer dom rekommendationer som står i Svenskt Vatten, P100.

Har du en fastighet där mätaren är monterad utan konsol måste du montera en sådan, för din egen säkerhet. Det är tillåtet att montera konsol på egen hand men vi rekommenderar att kontakta en VVS-firma för installation.

Det finns ett antal olika avstängningsventiler till vattenmätare. Ventil LK580, LK581 och LK582 är varianter med svart ratt som finns i anslutning till vissa vattenmätare. Ventilerna är av en äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkända. Detta har orsakat omfattande vattenskador i samband med byte av vattenmätaren.

Om du har ventil LK580, LK581 och LK582, ber vi dig att kontakta en VVS-firma för byte till annan modell.

Kontakta en rörläggare om du behöver åtgärda brister på din VA-installation innan ditt besök, till exempel för att byta ventiler eller sätta upp en konsol.

Kom ihåg att boka om din tid om du inte hinner åtgärda bristerna i din installation innan den föreslagna tiden för mätarbyte.

Vattenmätaren är Tjörns Kommuns egendom. När det är dags att byta ut din vattenmätare, kommer vi att byta ut den till en digital vattenmätare. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år. Större mätare byts vart femte år.

För dig som kund innebär det att du i framtiden inte behöver läsa av mätaren själv och rapportera in till oss, vi kommer istället att kunna läsa av din mätare automatiskt. Vi kommer att meddela när detta börjar att gälla.

Vi har lyssnat på de önskemål som vi fått från våra kunder. Många har frågat efter ett enklare sätt att läsa av och skicka in mätarställningen, eller ett enklare sätt att få en faktura som bättre stämmer överens med den faktiska vattenförbrukningen. Administrationen kring avläsningar av den mekaniska mätaren är tidskrävande också för Tjörns kommun. Vi har behov av att hitta en hållbar lösning. Vid avläsning kommer den nya mätaren att meddela Tjörns kommun om det är något som är fel i vattenhanteringen i din fastighet, till exempel om det kan ha uppstått en läcka i systemet. Även du som fastighetsägare kan se dessa felkoder på mätarens skärm. På sikt kommer de nya vattenmätarna att vara ytterligare ett verktyg i arbetet med att hitta läckor, även i kommunens ledningsnät. En viktig åtgärd för att hushålla med vårt dricksvatten.

Från och med 2022 monterar Tjörns kommun endast digitala vattenmätare.

Det är lätt att tro men erfarenheter visar att det ytterst sällan är fel på vattenmätaren utan att felet oftast är inom fastighetens egna anläggning.

Har du ovanligt hög vattenförbrukning rekommenderar vi dig att kontrollera vattenmätaren när inget vatten förbrukas. Titta på det svarta kugghjulet i mätaren, om det rör på sig trots att inget vatten tas i fastigheten kan det mycket väl vara en vattenläcka. En vanlig orsak kan vara en läckande toalettstol eller en droppande kran. Ett annat vanligt fel är att varmvattenberedaren droppar varmvatten.

Droppande kranar eller rinnande toaletter leder snabbt till kubikmeter vatten som rinner bort och kostar pengar.

Om du ändå misstänker att mätaren visar fel kan Tjörns kommun skicka iväg vattenmätaren för kontroll av ett oberoende företag om fastighetsägaren begär det eller om Tjörns kommun tycker det är nödvändigt. Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren om han begärt undersökningen och mätaren godkänns. Om det visar sig att vattenmätaren visar fel ersätter vi naturligtvis fastighetsägaren.

Kontakt

Anslutningsfrågor, fakturafrågor med mera.

Tjörns kundcenter

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Vatten och avlopp – kommunalt ledningsnät

Anslutningsfrågor, fakturafrågor med mera.

Underhållsarbete, vattenstörningar och vattenmätarbyte med mera.

Måndag–fredag 8–12

Tjänsteperson i beredskap, TiB
tib@tjorn.se
0304-60 12 12
0304-60 12 18


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet