Tjörn kommuns logga, till startsidan

Viktig information

Den här sidan uppdateras löpande med viktig information som kan påverka kommunal service.

Till exempel störningar i vattenleveransen som vattenläckor och underhållsarbeten på VA-nätet och andra driftstörningar. Här hittar du också information om eventuella eldningsförbud eller otjänligt badvatten med mera.

Vill du även få aviseringar via SMS eller e-post om händelser som påverkar kommunalt vatten och avlopp kan du anmäla dig i vår kontaktlista.

 • Tjörnbron stängs av natten mellan 17 april och 18 april

  Störning: 17 april kl 23:00 till 18 april kl 04:30

  Tjörnbron kommer att stängas av natten mellan onsdag 17 april och torsdag 18 april i samband med underhållsarbete på bron. Avstängningen kommer att gälla från 23:00 - 04:30 med ett förväntat trafikpåsläpp ca kl. 01:30 på ca 15 min.

 • Snedkabelbyten Tjörnbron 2024

  Störning: 1 april kl 00:00 till 30 november kl 00:00

  Trafikverket planerar för fortsatt byte av snedkablar på Tjörnbron under april-maj och september-november.

 • Ledningsarbete på Skutvägen i Skärhamn

  Störning: 22 januari kl 00:00 till 25 mars kl 00:00

  Med start vecka 4 påbörjar vi arbetet med att förnya ledningar på Skutvägen i Skärhamn. Arbetet kommer att medföra störningar för boende på gatan, även gångvägen mellan Gunnersviken och Skutvägen kommer att vara avstängd under en period.

 • Stort skred vid E6 i Stenungsunds kommun

  Störning: 23 september kl 00:00 tills vidare

  Stora delar av vägbanan på E6 i höjd med Stenungsundsmotet har rasat på grund av ett skred. All trafik är avstängd i båda riktningarna.

 • Återvinningscentralen byggs om

  Störning: 1 november kl 07:00 till 31 december kl 17:00

  Arbetet med att bygga om återvinningscentralen kommer att fortsätta under 2024.

 • VA-utbyggnad Nordviksgärde–Märkesten

  Störning: 1 juni kl 00:00 till 1 mars kl 00:00

  Huvudledningar samt servisledningar för vatten och spillvatten ska anläggas mellan Märkesten och Nordviksgärde. Entreprenaden omfattar en sträcka om cirka 3 000 meter.

Hantera prenumeration

Sidansvarig/Senast uppdaterad 5 juli 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet