Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Renovering Skärhamns skola

Publicerad 2 maj 2024, kl 12:46

I början på året fattade politiken beslut om renovering av Skärhamns skola. Renoveringen beräknas klar under 2025. Under året har en modulskola etablerats som ska användas under byggtiden.

Renoveringen omfattar byte av ytterväggar och fönster vilket kommer att leda till bättre energiprestanda. Det blir också ny takbeläggning i form av bandtäckt plåt. Ventilation, el- och värmeinstallationer kommer att förnyas,
vatten- och avloppsledningar byts ut, golvbeläggning och undertak blir nytt och väggar målas.

Planlösningen har arbetats fram tillsammans med verksamheten och anpassats utifrån skolans behov. Verksamhetsanpassningen innebär att det blir fler grupprum, bättre kapprum, förbättrad tillgänglighet vid entré och
fler toaletter. Skolan värms idag upp av en bergvärmeanläggning där
värmepumpen i anläggningen drivs av elenergi. I samband med att taken byts ut kommer också installation av solceller att ske, dessa solceller ska bidra med elförsörjning till värmepumpen.

Skiss över renoveringen av Skärhamns skola

Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet