Tjörn kommuns logga, till startsidan

Vattentjänstplan

Tjörns kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan. Syftet med planen är att presentera kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp.

Granskning av förslag till vattentjänstplan

Förslag till vattentjänstplan för Tjörns kommun ställs nu ut på granskning:

Granskningen pågår från 10 maj fram till 8 juni 2024 och därefter kommer kommunen åter bearbeta planen utifrån inkomna synpunkter. Synpunkterna sammanställs sedan i ett granskningsutlåtande som redovisas i samband med politiskt antagande i kommunfullmäktige.

Synpunkter på förslaget till vattentjänstplan ska lämnas skriftligt senast den 8 juni 2024 till:

samhallsbyggnad@tjorn.se

Ange ärende ”Vattentjänstplan 2024”

Alternativt per post till:
VA-avdelningen, Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn

Ange ärende ”Vattentjänstplan 2024”

Varför har vi tagit fram ett förslag på en vattentjänstplan?

Tjörns kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan enligt lagen om allmänna vattentjänster. Enligt lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2023 ska varje kommun ha en aktuell vattentjänstplan som innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen är ett planeringsunderlag och är inte juridiskt bindande.

En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Kontakt

Tjörns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
471 80 Skärhamn


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet