Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Spökfiskeprojekt Tjörn 2024

Publicerad 19 april 2024, kl 14:08

Tjörns kommun har beviljats drygt 1,2 miljoner av Jordbruksverket, stödet kommer från havs-, fiskeri-, och vattenbruksprogrammet 2021-2027.

Vi kommer främst att dragga med yrkesfiskare från Tjörn men även använda dykare på vissa känsliga ställen vi ska undvika att dragga samt överallt där det är grundare än 20 m för att inte skada brunalgsbältet där ju bl. a. kusttorsken ska kunna gömma sig.

Projektet ska vara klart redan till 1 oktober så vi kommer att starta omgående. Tjörns kommun har redan inne en flerårig ansökan om att fortsätta direkt efter det.

EU:s havs- och fiskerifond

Projekten finansieras av EU:s havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden via Jordbruksverket. Medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom 1:4 EHFVF-medel för draggning och upptag av förlorade fiskeredskap.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 19 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet