Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Resultat av spökfiskeprojektet

Publicerad 14 december 2023, kl 07:43

2023 års spökfiskeprojekt på Tjörn blev en stor framgång med imponerande resultat. Projektet resulterade i upphämtningen av hela 387 hummertinor och 250 havskräfteburar, vilket återspeglar en betydande insats för att bekämpa spökfiske och bevara havsmiljön.

En särskilt glädjande aspekt av årets insatser var att 25 humrar framgångsrikt återfördes till sitt naturliga habitat i havet. Denna återlämningsprocess spelar en viktig roll i att stödja och bevara det marina ekosystemet, samtidigt som det främjar en hållbar utveckling av fiskbeståndet.

Under projektets gång blev det inte bara en återställning av humrar till havet, utan även en möjlighet att skapa glädje bland de marina invånarna. Ett antal glada torskar observerades, vilket indikerar en positiv inverkan på den lokala fiskpopulationen och dess biologiska mångfald.

En annan framgångsfaktor för årets projekt var återlämnandet av hela 20 hummertinor till deras tacksamma ägare. Detta återspeglar inte bara en minskning av det övergivna fiskematerialet utan också ett samarbete mellan samhället och projektet för att minimera miljöpåverkan.

Dessa resultat bygger vidare på det positiva arbete som inletts av Tjörns kommun redan år 2022, när spökfiskeprojektet först introducerades. Sedan dess har engagemanget och insatserna ökat avsevärt, och totalt har 918 hummertinor och 433 havskräfteburar tagits upp från havet. Detta indikerar tydligt projektets fortsatta framsteg och dess bidrag till att förbättra det marina ekosystemets hälsa.

Sammanfattningsvis har spökfiskeprojektet på Tjörn under 2023 inte bara varit en imponerande insats för att bekämpa spökfiske, utan också en framstående prestation inom bevarandet av havets biologiska mångfald och en ökad medvetenhet om vikten av hållbart fiske. Genom att bygga vidare på dessa framgångar kan projektet fortsätta att vara en förebild för andra samhällen och bidra till att skapa en mer hållbar och balanserad havsmiljö.

EU:s havs- och fiskerifond

Projekten finansieras av EU:s havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden via Jordbruksverket. Medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom 1:4 EHFVF-medel för draggning och upptag av förlorade fiskeredskap.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 23 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet