Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Färjetrafiken till öarna elektrifieras

Publicerad 10 maj 2023, kl 15:01

Under våren 2025 elektrifieras färjorna till och från Härön, Dyrön, Tjörnekalv och Åstol. Det blir Tjörns hamnar AB som kommer att köra de nya elfärjorna. Det står klart sedan Västtrafik avslutat en upphandling för färjetrafiken på Tjörn.

Avtalet, som börjar gälla i september 2024, har tilldelats Tjörns hamnar AB som också har det befintliga avtalet. I det nya avtalet har Västtrafik ställt krav på 100 procent eldrift, vilket kommer att införas på linje 362 hösten 2024 och på linje 361 våren 2025.

– Vi är väldigt glada att få fortsatt förtroende från Västtrafik att bedriva färjetrafiken till våra öar och att få vara en del av en spännande utveckling framåt, säger Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB.

Plats för ambulans

Ett av elfartygen kommer vara helt nybyggt och större än befintligt fartyg för att kunna ta ombord en ambulans. Det andra fartyget är byggt 2015 och ska konverteras till eldrift.

Bara förnybar el

Batterierna kommer att laddas både dag- och nattetid när fartygen lägger till vid Rönnängs och Kyrkesunds färjelägen. Elen som laddar färjan kommer att vara märkt med Bra Miljöval och vara helt förnybar.

Avtal till 2039

Avtalet har tilldelats till Tjörns hamnar AB då de lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Värdet på upphandlingen uppgår till totalt 327 miljoner kronor. Avtalet sträcker sig från september 2024 till december 2039.

Mindre justeringar av tidtabellen kommer att göras för att bättre optimera laddningen av färjan.

Kontakt

Janina Liljekvist

VD Tjörns Hamnar AB


Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet