Tjörn kommuns logga, till startsidan

Tillgänglighetsredogörelse

Tjörns kommunkoncern står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur tjorn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och säga det.

Brister i tillgänglighet på tjorn.se

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service, på grund av brister som beskrivs nedan. De allra flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns enstaka brister.

Pdf-filer

Pdf-filer som är publicerade efter 2018-09-23 har enligt stickprov brister i tillgänglighetsanpassning av titel, rubrik och läsordning. Det innebär att delar av dem inte kan läsas upp av uppläsningsverktyg.

Responsivitet

De sidor som listas uppfyller inte kraven på responsivitet. Det innebär att om man kommer till sidan från mobil eller surfplatta kommer inte sidorna att anpassa sig till formatet.

Brister i struktur

De sidor som listas uppfyller inte kraven på begriplig struktur. Det innebär att om besöker blir förvirrad och osäker på var i strukturen man befinner sig och var man förväntas kunna hitta vad.

Avsteg från WCAG

Sidfoten på webbplatsen avviker från kraven i WCAG. Funktionen är baserad på Sitevisions standardmodul och felet är rapporterat till Sitevision för åtgärd i kommande systemuppdatering.

Oskäligt betungande anpassning

  • Inte digitaliserade detaljplaner
  • Äldre webbsändningar av kommunfullmäktige finns på webbplatsen efter den 23 september 2020 och de är inte syntolkade.

Hur vi testat webbplatsen

Tjörns kommun har gjort en manuell granskning av tjorn.se för kraven enligt WCAG 2.1 nivå AA. Senaste bedömning gjordes 1 september 2022. Granskningen har gjorts med Myndigheten för digital förvaltnings checklista för tillgänglighet. Webbplatsen publicerades den 25 maj 2020.

Kontakt

Kommunikationsavdelningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 14 april 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet