Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Eldning av trädgårdsavfall

Publicerad 19 april 2024, kl 09:18

Från 1 januari 2024 infördes en ny lagstiftning i avfallsförordningen som påverkar hur trädgårdsavfall får hanteras. Från och med den 22 april gäller delvis nya regler för eldning av trädgårdsavfall i Tjörns kommun efter en tillfälligt föreskrift från samhällsbyggnadsnämnden.

Detta gäller vid eldning av trädgårdsavfall

  • Om återvinning inte är möjlig tillåts eldning av trädgårds- och parkavfall.
  • Trädgård- och parkavfall ska ses som en resurs och i första hand materialåtervinnas (exempelvis genom kompostering). Eldning av park- och trädgårdsavfall är dock aldrig tillåtet inom område med samlad bebyggelse, detaljplan eller områdesbestämmelse under tiden 1 juni till 31 augusti. Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras och om det kan ske utan att olägenhet för människorns hälsa uppstår.

Detta beslut gäller tills Tjörns kommuns avfallsföreskrifter reviderats och vunnit laga kraft.

Var uppmärksam på invasiva arter

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället.

Bekämpar du en invasiv art på egen fastighet kan du lämna växtdelarna på återvinningscentralen. Växtdelarna ska då vara omsorgsfullt förpackade i slutna plastpåsar. Var noga med att inte sprida växtdelar, rötter eller frön under transporten.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet