Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Dags att nominera årets kultur- och fritidspristagare

Publicerad 5 mars 2024, kl 11:08

Kultur- och fritidsnämnden ska i maj utse årets pristagare till de särskilda utmärkelserna inom kultur- och fritidsområdet.

Nu går det bra att nominera och ansöka inför årets utdelningsceremoni på nationaldagen den 6 juni. Kultur- och fritidsnämnden vill ha nomineringarna och ansökningarna senast 21 april för att kunna besluta vilka pristagarna blir på sitt möte 13 maj. Nomineringar och ansökningar görs på formulär på sidan för särskilda utmärkelser inom kultur och fritid.

Särskilda utmärkelser inom kultur och fritid

Utmärkelserna är

  • Stora insatser inom föreningslivet 2023
  • Särskilda kulturinsatser 2023
  • Goda tävlingsresultat 2023
  • Stipendium för unga 2024

Stora insatser inom föreningslivet

7 000 kronor tilldelas enskild för stora insatser som ungdomsledare eller annat omfattande ideellt arbete inom föreningslivet på Tjörn. Insatserna ska ha varit kommunen till glädje och nytta.

Särskilda kulturinsatser

7 000 kronor tilldelas enskild för förtjänstfulla insatser inom kulturell verksamhet med tydlig Tjörnanknytning. Verksamheten ska ha varit kommunen till glädje och nytta.

Goda tävlingsresultat

7 000 kronor tilldelas enskild eller lag som tagit guld, silver eller brons vid svenskt, nordiskt, europeiskt mästerskap, världsmästerskap eller motsvarande prestigefull tävling.

Enskild pristagare – som antingen utövar individuell idrott eller är med i landslag eller motsvarande – ska var skriven på Tjörn.

Om utmärkelsen tilldelas lag från Tjörn måste minst hälften av lagmedlemmarna vara skrivna i kommunen.

Stipendium för unga

Stipendiet är på 20 000 kronor och kan sökas av den som fyller högst 20 år innevarande år.

Stipendiaten ska visa ”lovande förutsättningar för fortsatt utveckling inom kultur- eller fritidsområdet”. Stipendiet kan användas till utbildning, resor eller annan kompetenshöjning som bidrar till den sökandes utveckling inom sitt område.

Stipendiaten ska ha tydlig anknytning till Tjörns kommun.

Ansökan – som bör vara utförlig och detaljerad – ska göras av sökande själv.

Kontakt

Britta Leander

Nämndsekreterare kultur- och fritidsnämnden


Sidansvarig/Senast uppdaterad 5 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet