Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Egnahemsfabriken Tjörn tilldelas Tjörns kommuns hållbarhetspris 2023

Publicerad 21 september 2023, kl 13:52

Tjörns kommun har instiftat ett hållbarhetspris för att uppmärksamma och belöna insatser som främjar miljövänliga och långsiktigt hållbara initiativ. Den första mottagaren av hållbarhetspriset är Egnahemsfabriken Tjörn.

För att tilldelas Tjörns kommuns hållbarhetspris måste mottagaren på ett tydligt sätt hjälpa till att arbeta mot de globala målen, som också kallas för Agenda 2030. Egenhemsfabriken, som beskriver sin verksamhet utifrån de globala målen, gör det på ett mycket bra sätt och uppfyller alla kraven för att få priset.

Egenhemsfabriken Tjörn

Egnahemsfabriken har sedan starten 2017 haft en framstående betydelse för invånarna på Tjörn och för att hitta lösningar på Tjörns framtidsutmaningar. Genom att möjliggöra bostäder för unga, och för andra som av olika skäl inte har möjlighet att köpa sin bostad, bidrar de till att fler blir delaktiga i att forma sitt eget boende och framtid samt att skapa möjlighet för fler att bosätta sig på Tjörn året runt.

Hur bidrar Egnahemsfabriken Tjörn till hållbar utveckling?

Egnahemsfabriken bidrar genom innovation, engagemang och handlingskraft till en hållbar utveckling i sin helhet. Genom att designa, planera och bygga tillsammans, och med nya cirkulära och sociala affärsmodeller, bidrar de både till ekonomisk och social hållbar utveckling. Och genom att bygga litet, resurseffektivt och med hållbara material bidrar de också till en ekologisk hållbarhet och minskat klimatavtryck.

Egnahemsfabriken sätter Tjörn på kartan inom hållbar utveckling

En stor del av Egnahemsfabrikens verksamhet handlar om gemenskap, lärande och om att sprida kunskap om lokal omställning och socialt byggande. Det har gjort att andra kommuner, forskningsinstitut och organisationer är nyfikna på, och vill lära av, Egnahemsfabrikens arbete och metoder. Med andra ord har Egnahemsfabriken satt Tjörn på kartan inom hållbar utveckling.

- Det känns jätteroligt att vi på Egnahemsfabriken är vinnare av Tjörns kommuns hållbarhetspris 2023. Inför de utmaningar vi ser idag behöver vi arbeta tillsammans, kommun och civilsamhälle och vi hoppas kunna fördjupa vårt samarbete med Tjörns kommun ännu mer framöver, säger Tinna Harling ordförande i Egnahemsfabriken Tjörns styrelse.

Unga omställningsakademin exempel på social hållbarhet

Egnahemsfabriken har genom åren drivit flera projekt för att skapa ett socialt hållbart samhälle, bland annat tillsammans med Tjörns kommun. Ett exempel är det nu aktuella projektet ”Unga omställningsakademin”, finansierat av Allmänna Arvsfonden. I projektet får elever som inte går till skolan delta i Egnahemsfabrikens kreativa verksamhet och bryter därigenom isoleringen som uppstår när de unga inte går till skolan. Syftet är att tillsammans med de unga skapa förutsättningar att finna mening, gemenskap och framtidstro genom husbyggande, odling och hantverk.

Varför ett hållbarhetspris?

Hållbarhetspriset ska delas ut en gång per år till den person, förening eller det företag som på ett innovativt sätt bidrar till ett Hållbart Tjörn på ekologiskt, socialt och ekonomiskt vis. Syftet är att sprida initiativ, uppmuntra och inspirera till att arbeta med hållbarhet ur ett helhetsperspektiv.

Pristagaren ska ha visat på ett föredömligt initiativ inom våra tre hållbarhetsdimensioner och genom sitt initiativ skapat förutsättningar för hållbar utveckling. Alla dimensioner behöver inte vara uppfyllda, men initiativet får inte direkt eller indirekt strida mot någon av de tre hållbarhetsdimensionerna.

Kontakt

Amanda Forsman

Hållbarhetsstrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 29 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet