Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Tjörn – gott exempel om tidiga insatser för unga

Publicerad 20 april 2023, kl 08:24

Tidiga insatser är avgörande när ungdomar hamnar snett. Nu lyfts Tjörns kommun fram som ett gott exempel i en informationsfilm från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor.

Det är samarbetsformen SSPF – skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten – som möjliggör för Tjörn och flera andra kommuner att tidigt sätta in insatser när en ungdom riskerar att råka illa ut. Målet är att alla ungdomar ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Det handlar om att snabbt få in samtycke att på så sätt bryta sekretessen så att alla kan prata med varandra och hjälpa ungdomen.
- Jessica Dahlström, processledare och SSPF-samordnare

Bild: Jessica Dahlström, processledare och SSPF-samordnare

I syfte att lyfta fram samarbetsformen har nu MUCF gjort en film om hur den fungerar i Tjörns kommun. Kortfilmen utgör en del av en längre film som visats på olika seminarier i Sverige.

Tjörn har arbetat systematiskt och framgångsrikt med SSPF i många år och ses därför som ett gott exempel!
- Jessica Dahlström, processledare och SSPF-samordnare

Kontakt

Jessica Dahlström

Processledare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 13 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet