Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Tjörns kommun har en koldioxidbudget

Publicerad 15 februari 2023, kl 15:26

Tjörns kommun antog under 2022 ett antal kommunala klimatlöften. Ett av dessa var att kommunen ska ha en koldioxidbudget. Tjörns koldioxidbudget talar om hur mycket, och i vilken takt, utsläppen från fossil energi behöver minska för att världen ska nå målen i Parisavtalet. 

FN:s klimatpanel har beräknat den globala mängden koldioxid som återstår att släppa ut om världen ska klara målen i Parisavtalet om att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, ännu hellre under 1,5 grad. Denna mängd brukar kallas vår globala koldioxidbudget. I Tjörns kommuns lokala koldioxidbudget har forskare vid Tyndall centre och Uppsala universitet fördelat en global budget för fossila utsläpp till kommunal nivå. Det betyder att Tjörns kommuns koldioxidbudget visar i vilken takt vi behöver minska våra utsläpp här för att vi ska göra vad vi kan för att bidra till att nå målen i Parisavtalet.

Koldioxidbudgeten kan ses som en sorts kompass som ger en generell riktning för hur snabbt utsläppen behöver minska inom alla verksamheter i kommunen – kommunorganisationen, näringslivet, invånarna och föreningslivet.
- Amanda Forsman, hållbarhetsstrateg

Graf som visar utsläpp i koldioxidbudget

Vad säger Tjörns kommuns koldioxidbudget?

För att ligga i linje med Parisavtalet får de samlade framtida utsläppen i Tjörns kommun, från och med januari 2022, inte överskrida 395 950 ton. I budgeten kan man se hur många ton som återstår att släppa ut. Detta är Tjörns koldioxidbudget. För att hålla budgeten krävs enligt koldioxidbudgeten utsläppsminskningar om nära 13 procent årligen.

Tjörns koldioxidbudget visar att mer än hälften av utsläppen kommer från inrikes transporter, det mesta från transporter med personbilar. Det betyder att vi bör lägga särskilt fokus på att minska koldioxidutsläppen från bilresor i kommunen.

Klimat- och energistrategi på väg

I samband med att man fattade beslut om att ha en koldioxidbudget, beslutade man också att ta fram och anta en klimat- och energistrategi. Klimat- och energistrategin kommer att utgå ifrån det underlag som koldioxidbudgeten utgör och i stora drag peka ut riktningen för kommunens kommande klimatarbete.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet