Tjörn kommuns logga, till startsidan

Bygga nytt, ändra eller riva

Vad roligt att du går i byggtankar! Att söka bygglov eller göra en anmälan kan kännas svårt, därför har vi på denna sida sammanställt information och råd för att underlätta för dig i byggprocessen samt hur du kan förbereda dig för ett möte med byggavdelningen.

Byggprocessen

Hela processen beskrivs, från dina första frågor om bygglov, till att du får ett slutbesked och kan flytta in.

Villor och flerbostadshus

För dig som ska bygga nytt, bygga till eller ändra en villa eller flerbostadshus, finns information om vilka åtgärder som kräver bygglov eller anmälan samt vilka handlingar du behöver bifoga din ansökan.

Friggebod och attefallshus

För dig som ska bygga friggebod eller attefallshus finns information om vilka åtgärder som kräver anmälan och vilka handlingar du behöver bifoga.

Strandskydd

På Tjörn gäller strandskyddet generellt 300 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. Bor du inom strandskyddat område kan du behöva söka dispens.

Översiktsplan och detaljplaner

Ta reda på i vilket område du bor. Översiktsplan och detaljplan visar hur mark och byggande ska utvecklas långsiktigt på hela Tjörn.

Rådgivning i bygglovsfrågor

Om du ska bygga nytt, ändra eller riva krävs ofta bygglov, rivningslov eller anmälan, men det finns undantag från lov- och anmälningsplikten. Ibland krävs också andra tillstånd eller anmälningar enligt annan lagstiftning. Vad du får göra och vilka handlingar du behöver beror bland annat på var du bor och vad du ska göra. Bygglov och anmälan kan vara klurigt, kontakta oss så hjälper vi dig att göra rätt!

Förbered dig inför din kontakt med oss

För att du ska få så bra hjälp som möjligt är det bra om du förbereder dig innan du kontaktar byggavdelningen.

Få hjälp att ta fram äldre handlingar

O du vill ta del av en äldre handling som rör din fastighet, till exempel ett beslut, en ansökningsblankett, ritning eller teknisk beskrivning, kan du kontakta byggavdelningen via bygg@tjorn.se. Döp mejlet med aktuell fastighetsbeteckning.

Avgiften för ditt ärende beror på omfattning och typ av ärende.

Prislista enligt 2020 års taxa

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige. Avgifterna nedan är avrundade till närmsta 100-tal kronor.

Attefallshus från 3 500 kr
Eldstad 1 500 kr
Bostadshus 50–129 kvm (inklusive utsättning) 29 100 kr
Bostadshus 130–199 kvm (inklusive utsättning) 35 200 kr
Fritidshus 40–80 kvm (inklusive utsättning) 22 000 kr
Fritidshus > 80 kvm (se avgift för bostadshus)
Tillbyggnad bostadshus < 16 kvm 4 300 kr
Tillbyggnad bostadshus 16–49 kvm 7 600 kr
Tillbyggnad bostadshus > 49 kvm 16 000 kr
Takkupa 3 400 kr
Fritidshus tillbyggnad < 50 kvm 6 400 kr
Komplementbyggnad < 50 kvm 3 500 kr
Komplementbyggnad > 50 kvm 7 600 kr
Uterum 3 800 kr
Balkong 3 800 kr
Fasadändring (mindre) 2 500 kr
Strandskyddsdispens 12 000 kr
Förhandsbesked 6 000 kr
Prövning av ansökan (avslag) 6 000 kr
Avvikelse från detaljplan 2 300 kr
Kungörelse i Post- och Inrikestidningar 300 kr

Kontakt

Byggavdelningen

Kom i kontakt med byggavdelningen

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Vi ber dig att i första hand kontakta oss via mejl till bygg@tjorn.se eller direkt till din handläggare.

Handläggare

Telefontider för bygglovshandläggarna är:
Måndag kl 15–17
Torsdag kl 9– 11

Linn Sörensen-Ringi

Bygglovshandläggare

Linda Siljhage

Bygglovshandläggare

Magnus Hagelberg

Bygglovshandläggare

Urban Nilsson

Avdelningschef

Övriga kontakter

Birgitta Rolfsdotter Johannesson

Handläggare bostadsanpassning / administratör

Christina Olsson

Administratör


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet