Deltas logga, till startsidan

Delta

COVID-19 Information för v 6 tills vidare 2021.

Efter kontakt med länsstyrelsen och de tolkningar vi gjort från Folkhälsomyndighet och regering som rör Deltas verksamheter så utgår tolkningen från att vi öppnar upp för våra aktiviteter på Kulturskolan och Kultur- och fritidscentra för Barn och unga, födda 2002 och senare fr o m 210208. Aktiviteterna kommer att erbjudas i de lokaler där det finns fysiska förutsättningar för bra avstånd samt digitalt och utomhus.

Pandemilag
I Delta-husets lokaler i Skärhamn får max 80 personer + personal vistas samtidigt.
Kultur- och fritidscentras lokaler i Häggvall får max 20 personer + personal vistas samtidigt.


Läs regeringens beslut
Vi riskbedömer, säkerställer och dokumenterar varje aktivitet utifrån de allmänna råden och fattar därefter de beslut som krävs för att en smittskyddssäker verksamhet ska kunna genomföras.
Om aktiviteterna blir inomhus, utomhus, analogt eller digitalt får varje personal avgöra utifrån de förutsättningar som finns gällande yta, kontakter och pedagogiska möjligheter.

Personalen kommer att informera aktiviteternas upplägg med mera via de kanaler vi har för att nå våra barn och unga. Främst kommer vi att använda appen Ung på Tjörn, mejlutskick och sms.
Vi kommer att kunna erbjuda olika lösningar beroende på tid och förutsättningar.

Utdrag från FHM´s hemsida, gällande lokal
Föreskriften innehåller ingen definition av begreppet lokal.
Med hänvisning till att den som driver en verksamhet som omfattas av föreskrifterna ska beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet), bör begreppet lokaler motsvara det utrymme verksamheten förfogar över för verksamhetens ändamål. Verksamheten anger således gränsen för lokalen.

En verksamhets lokaler har generellt en tydlig fysisk avgränsning i förhållande till andra utrymmen inomhus eller utomhus.
En lokal kan innehålla flera avgränsade utrymmen. Ofta handlar det om olika fysiska rum eller våningsplan, men avgränsningen kan se olika ut. Ett avgränsat utrymme har dock alltid en tydlig fysisk avgränsning i förhållande till omkringliggande utrymmen.

Delta är kulturskolan och kultur- och fritidscentra på Tjörn. Det är också ett hus i Skärhamn där du kan göra mycket av det vi erbjuder. Delta är för dig mellan 0 och 19 år. Vilka aktiviteter som finns för dig kan du läsa om på denna sida. Deltas personal träffar du också på skoltid. De finns med i olika aktiviteter och på raster.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 5 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Hitta till oss

Kulturskolan Delta

Södra Skolgatan 15
471 32 Skärhamn

Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Kulturskolan Delta

Södra Skolgatan 15
471 32 Skärhamn

Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Tjörn kommuns logga, till Tjörn kommuns startsida

Möjligheternas ö hela året och för hela livet