Deltas logga, till startsidan
Bild för artikel

Överenskommelsen

I vårt värdegrundsarbete utgår vi i från den överenskommelse som tagits fram mellan ungdomar och personal. Den ska vara väl känd och respekteras av dig som är med i våra aktiviteter.

På Delta har alla samma värde. Vi har ett tillåtande klimat där vi respekterar varandra utifrån varje individs förutsättningar. Vi är ödmjuka och omtänksamma om varandra.
Genom ett öppet sinne och en ständig nyfikenhet möjliggör vi för kreativitet. Genom kamratskap och delaktighet skapar vi tillsammans trygga mötesplatser för ungdomar på Tjörn.

Under rubrikerna nedan kan du läsa vad som menas med överenskommelsen och vad som ingår i den.

På Delta tillåts inga typer av våld, rasism, sexism, homofobi eller andra uttryck för bristande respekt för andra. Detta oavsett om det accepteras av den utsatte eller inte. Verksamheten bygger på allas likas värde och genomsyras av jämställdhet. I Deltas verksamhet är de nolltolerans mot skojbråk. Det är inte tillåtet med energidryck, alkohol eller droger i verksamheten.

Kultur- och fritidscentras värdegrund utgår från barnkonventionen.

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde
 • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
 • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling
 • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Kultur- och fritidscentras värdegrund utgår från diskrimineringsgrunderna. Diskriminering är förbjudet när det till exempel beror på:

 • Funktionsnedsättning
 • Ålder
 • Kön
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Sexuell läggning
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck

Du deltar bara om du själv vill. Du behöver inga speciella förutsättningar eller färdigheter för att kunna delta i verksamheten. Du väljer själv hur ofta och i vad du vill delta.

Det är dina intressen och behov som styr. Det är vägen till resultatet som är det viktigaste. Du som besökare kan, utifrån dina intressen och drömmar, starta upp ett projekt som du vill genomföra. Med hjälp från personal får du coachning i hela processen, från planering till genomförande.

Varje läsår genomför vi olika projekt på Delta.

Det kan vara återkommande långa, korta, större eller mindre arrangemang eller projekt. Innehållet varierar men vi vill alltid ha ungdomar med i planering och genomförande.
Vid vissa projekt samarbetar vi med andra förvaltningar inom kommunen, våra grannkommuner och även med andra aktörer i vårt samhälle som till exempel föreningar och företag.

Riktade aktiviteter genomförs utifrån dina intressen och drömmar men även utifrån verksamhetens temaår.

Du har möjligheter, kraft och potential. Dina idéer och drömmar ska du få möjlighet att uppfylla. Kanske vet du precis vilken hjälp eller stöd du vill ha eller så har du ännu inte kommit på vad du egentligen vill. Alla är bra på något och alla kan utvecklas på olika sätt. Det är därför viktigt att du ger uttryck för vad du önskar av verksamheten.

Du kan utvecklas och vår verksamhet ska vara en plats där du kan lära dig nya saker som kan vara till nytta för dig i ditt framtida liv. Du har rätt att få ett ELD-certifikat som ett intyg på det du lärt dig när du deltagit i verksamheten. Detta kan du använda dig av när du till exempel söker praktik eller jobb. verksamheten använder sig av KEKS mötesplatsenkät och gruppenkät för att mäta och utvärdera vad du tycker om verksamheten.

Det spelar ingen roll var du eller din familj kommer ifrån, vilken sexualitet du har, hur mycket svenska du kan, om du har någon funktionsvariation eller vilken religion du har eller inte har. Här ska du kunna ta plats och ge plats samt känna dig säker. Här ska alla kunna vara sig själva.

Respekt innebär att du lyssnar på dina kompisar. Problem och konflikter löser du genom att prata med dina kompisar i lugn och ro. Om du känner att det är svårt att vara schysst och visa respekt, säger du till. Du har rätt att få stöd och hjälp att hantera konflikten som uppstått.

Inne på Kultur- och fritidscentra (KoFc), både i Skärhamn och i Häggvall, ska det vara tryggt och trevligt. Att vara på KoFc ska kännas som "hemma".
Därför har vi tagit fram några regler för detta. När du kommer till oss vill vi att du:

- Tar av dig jackan när du kommer och hänger på anvisad plats
- Tar av dig skor i de rum där det är skoförebud
- Inte skriker och skojbråkar
- När vi äter tillsammans så är du med och dukar och dukar av.
- Vi hjälps åt att städa efter avslutad aktivitet.
- Ingen egen dryck med in till KofC. Vi har olika drycker både att få och köpa om du är törstig.

Alkohol, droger, tobak, vejp, energidryck samt farliga tillhyggen får inte finnas inne på KoFc. Misstänker vi det i väskor, jackor eller andra platser kommer vi att kontrollera det. Vill du inte visa innehållet i din väska, jacka eller liknande kommer vi be dig att lämna in den i låst rum. Vill du inte heller det så kan du inte vara med i aktiviteten.

Om du inte godtar och följer överenskommelsen så kommer ungdomskonsulenter först att prata med dig. Om du fortfarande, efter samtalet, inte förstår hur vi arbetar så resulterar det i att du får lämna verksamheten och telefonsamtal går till din vårdnadshavare/förälder.

Tillsägelse -> Varning -> Avstängd
Vi stoppar det vi ser och hör.

Om något händer i verksamheten är det viktigt att vi har dina personuppgifter så att vårdandshavare /förälder kan kontaktas direkt. Alla uppgifter kan läggas in i vårt system som heter Speedadmin. Detta register kan du själv eller vårdnadshavare/förälder själv uppdatera enkelt.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 1 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Hitta till oss

Kulturskolan Delta
Kultur- och fritidscentra

Kultur- och fritidscentra
Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Kulturskolan Delta
Kultur- och fritidscentra

Kultur- och fritidscentra
Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Tjörn kommuns logga, till Tjörn kommuns startsida

Möjligheternas ö hela året och för hela livet