Deltas logga, till startsidan
Bild för artikel

Stöd och stipendier för unga

Här kan du läsa om bidrag, stöd och stipendium som du kan få eller söka själv. Du kan behöva uppfylla några kriterier för att kunna få eller söka bidrag eller stipendier. Läs om hur du gör för att söka eller få här nedan.

Kulturstipendier från Tjörns Sparbank

Det är viktigt med förebilder för att vår kulturskola ska växa och finnas för alla. Vi vill ju att det vi arbetar med också ska bli ett intresse för livet. Därför vill vi uppmuntra unga talanger till fortsatt utveckling inom sin konstart genom att bland annat söka eller få ett stipendie.

I samarbete med Tjörns Sparbank delar vi årligen ut stipendier inom de olika talangspåren inom musik, dans, teater, film, skrivande/berättande och konst.

Stipendierna, som möjliggjorts genom sponsring av Tjörns Sparbank, delas ut årligen i samband med kulturskolans stipendiekonsert.

Ansökan till lilla kulturstipendiet

Kriterier för musik-, dans- teater- film- och konstnärsstipendiet (från gymnasieålder):

Du ska

För konstnärselev gäller att visa alster på stipendiekonserten.

Stipendiet är på 3 000 kr och fördelas av kulturskolans arbetsgrupp till nuvarande eller före detta elev i Kulturskolan. Företrädare för kulturskolan och Tjörns Sparbanken delar ut stipendiet i samband med stipendiekonserten som äger rum i perioden mars–april varje år.

Kriterier för stipendiet att söka det mindre stipendiet:

Du ska

I samarbete med Tjörns Sparbank och Träningskliniken delar vi årligen, med start 2020, ut tre stycken träningsstipendier.

Du som är mellan 15 och 19 år, bor på Tjörn och tränar på Friday Free Gym har nu möjlighet att söka stipendium på 3 000 kr. Stipendierna har möjliggjorts genom sponsring av Tjörns Sparbank.

Friday Free Gym är ett samarbete mellan Tjörns kommun/Delta och Träningskliniken. Varje fredag klockan 19–21 är det gratis träning för alla mellan 15 och 19 år.

Tre olika stipendier
De tre stipendierna är på vardera 3 000 kr i följande kategorier:

Kriterier
För att kunna få stipendium ska nedanstående kriterier uppfyllas:

Stipendiaterna utses av en jury bestående av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen (Delta), Träningskliniken och Tjörns Sparbank. Stipendierna delas ut under juni månad.

Tjörnpengen består av 50 000 kr per år. Summan kan du själv eller tillsammans med dina kompisar söka för att skapa bra saker för unga på Tjörn. Det är en del av ungdomsdialog som är ett forum för ungdomsinflytande i kommunen.

Pengarna kan sökas för att skapa aktiviteter eller projekt som till exempel läger, konserter, föreläsningar, sportevent eller vad ni kan komma på och vill göra.

Vem kan söka?

Du som bor på Tjörn och är 12–18 år.

Vad krävs för att få söka?

  • Bidraget kan sökas av en eller flera ungdomar.
  • Det du söker bidrag för ska rikta sig till alla inom målgruppen.
  • Aktiviteten/projektet måste vara drogfritt.
  • Aktiviteten/projektet måste grunda sig i demokratiska värderingar och ska vara ickediskriminerande.

Vem beslutar om pengarna?

De ungdomar som deltar på ungdomsdialogmöte beslutar om vilka ansökningar som ska beviljas.

En arbetsgrupp som består av ungdomar och tjänstepersoner förbereder ansökningar och tar fram förslag på beslut inför varje dialogmöte. Beslut om ansökningarna tas en gång per termin.

Finns det medel kvar i november, så har ungdomsdialog beslutat att de tillfaller kultur- och fritidscentra för att använda för aktiviteter under jullovet.

Ansökningsperioder

28 februari – beslut i mars
30 september – beslut i oktober

Boels börs är ett stöd som ges till kulturidéer och kulturprojekt som drivs av unga. Stödet riktar sig till åldern 13–25 år.

Syftet med Boels börs är att uppmuntra unga människors engagemang och kulturintresse samt att ge möjlighet till förverkligande av egna kreativa idéer. Det kan till exempel vara en festival, konsert, workshop, dans, utställning eller liknande. Upp till 2 000 kronor kan sökas ur Boels börs. Kommu­nens kultursamordnare för barn och unga hjälper gärna till med ansökan.

För att kunna beviljas stöd ska aktiviteten vara

Stöd ges inte

Ansökan om bidrag ur Boels börs ska innehålla


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Hitta till oss

Kulturskolan Delta
Kultur- och fritidscentra

Kultur- och fritidscentra
Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Kulturskolan Delta
Kultur- och fritidscentra

Kultur- och fritidscentra
Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Tjörn kommuns logga, till Tjörn kommuns startsida

Möjligheternas ö hela året och för hela livet