Deltas logga, till startsidan
Bild för artikel

Ungdomsdialog

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt att uttrycka sin åsikt. Ungdomsdialogen gör det möjligt för dig som unga på Tjörn att vara med och påverka och bli lyssnade på. Dina synpunkter blir synliggjorda och en naturlig del av det kommunala arbetet.

Ungdomsdialog är en modell för ökad delaktighet som innebär både stormöten, sms-paneler, projektgrupper och e-förslag. Dessutom har du som ung fått en egen peng, Tjörnpengen, ett bidrag på 50 000 kronor per år som du kan styra över själv.

Stormöten

Två gånger om året anordnas workshops för dig som är 12–18 år och som vill vara med. Politiker och tjänstepersoner kan också vara med men har ingen rösträtt. Däremot kan politiker och tjänstepersoner ställa frågor till dig under mötet. Inga val görs till Ungdomsdialog utan alla är välkomna.

Rekrytering och sms-panel

Går du på högstadiet på Tjörn får du besök av kommunens samordnare för Ungdomsdialog. Det är viktigt att få veta vad du tycker och hur ditt engagemang ser ut.

Särskilda vykort har tryckts upp som symboliserar graden av intresse för politik. På de blå korten står det till exempel: ”Jag har ett stort intresse för olika samhällsfrågor och engagerar mig aktivt genom att uttrycka mina åsikter på sociala medier eller i någon annan typ av forum.” På de orangea korten står det: ”Jag har inget intresse för samhällsfrågor och känner inget behov av att delta politiskt. Det finns andra som kan engagera sig.”

Förhoppningen är att rekrytera olika intressen, från engagerade till mindre engagerade. På vykortet kan du skriva ditt mobilnummer för att kunna delta i sms-paneler. Genom svaren går det att snabbt få reda på vad du som ung tycker i en fråga.

E-förslag

Som ung kommer du att få en egen ”brevlåda” på Tjörns hemsida, där du kan gå in och lämna förslag och idéer. Förslaget kommer att behandlas i en Ungdomsdialog (stormöte) och av berörd förvaltning i Tjörns kommun.

Projektgrupper (utskott)

Om du vill jobba vidare med något tema kan du bilda en projektgrupp som arbetar mellan stormötena. Det kan handla om skola, internationell verksamhet, miljö eller jämlikhet. I projektgrupperna, även kallade utskott, organiserar ni själva ert arbete. Ibland är politiker och tjänstepersoner närvarande på mötena.

Kontakt

Pia Andersson

Ungdomskonsulent ansvar delaktighet och Inflytande


Sidansvarig Anna Klingstedt/Senast uppdaterad 29 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Hitta till oss

Kulturskolan Delta

Södra Skolgatan 15
471 32 Skärhamn

Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Kulturskolan Delta

Södra Skolgatan 15
471 32 Skärhamn

Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Tjörn kommuns logga, till Tjörn kommuns startsida

Möjligheternas ö hela året och för hela livet