Deltas logga, till startsidan
Bild för artikel

Frågor och svar från Kulturskolan Delta

Här har vi samlat frågor som vi fått genom åren till kulturskolan. Svaren förtydligar vad vi erbjuder, kostnader, vilka aktiviteter och hur vi genomför dem. Vi vill att du läst igenom denna sida innan du gör anmälan till någon av våra kurser.

Du gör din anmälan till kulturskolans kurser via vårt anmälningssystem i Speedadmin.

Kulturskolan är öppen från alla, oberoende av ålder. I våra kursbeskrivningar kan du se vilken ålder som gäller för just den kurs du är intresserad av. Du ska vara skriven i Tjörns kommun för att få del av kulturskolans kurser.

Tidigare läsår har kulturskolans musikundervisning alltid legat på skoltid. Nu kan den även ligga efter skoltid. Vi gör allt för att hitta lösningar för att detta ska bli en möjlighet och inte ett hinder för att fortsätta hos oss.

Kulturskolans undervisning följer i stort grundskolans terminstider. Detta gäller även skolans studiedagar då kulturskolans lärare har fortbildning och alltså inte undervisar.

Vid höst-, jul-, sport- och påsklov tar även kulturskolans ordinarie undervisning ledigt. Vi gör då olika lovaktivteter. Vad vi gör på loven kan du läsa på hemsidan

Plats & tid

Kulturskolans undervisning är en fritidsaktivitet. Lektionstiden varierar beroende på gruppstorlek och kurs. Den är dock alltid minst 20 minuter per vecka.

Höstterminens undervisning är vecka 37–50.
Vårterminens undervisning är vecka 3–22.

Garanterad undervisningstid

Vissa veckor kan undervisningen ställas in eller ske i andra former på grund av lärares fortbildning eller projekt. Du erbjuds dock minst 26 tillfällen med lärare från kulturskolan per läsår. I detta ingår till exempel konserttillfällen, arrangemang med mera.

Pris

550 kronor per termin.

Du måste ha åldern inne för ditt kursval. Du kan göra din ansökan till kulturskolan när som helst under året. Du placeras i eventuell kö utifrån när du gjort din ansökan. I en del ämnen är det många som söker och då är det i sista hand ramfaktorer som avgör om du får plats.

Svar

Så fort vi har en plats ledig får du meddelande från oss om kursstart, dag och tid. Inför varje nytt läsår blir det större schemaändringar och vi har också många nyanmälningar då. Vi sänder antagningsbesked till hemmen via den mejladress som uppgivits på webbanmälan i samband med höstterminens start. Vanligtvis vecka 34–36.

Vill du få information via brev hemsänt i brevlåda? Kontakta oss så noterar vi det i vårt register.

Kulturskolan Delta

Adress

Södra Skolgatan 15
471 32 Skärhamn

Kommer du inte in på din kurs står din ansökan kvar under läsåret. Du erbjuds då plats om någon slutar eller byter kurs. Du står kvar i vår kö tills dess du erbjuds plats eller att vårdnadshavare säger upp platsen.

Ja, vår webbanmälan är öppen hela året. Det är alltid lättast att få plats om anmälan kommer in under vårterminen. Får vi ändringar i schema under läsåret så tar vi alltid in sökande som finns i kön.

Kom annars ihåg att söka igen till våren. Elever som tas in senare under året betalar full avgift fram till 15 oktober respektive 15 mars. Därefter är det halv avgift som gäller.

Ja, vissa instrument går att hyra. Du anmäler i vårt elevsystem speedadmin att du önskar hyrinstrument. Genom att välja hyrinstrument godkänner du villkoren nedan.

Avtal instrumenthyra

Genom att välja ett hyrinstrument godkänns villkoren vilket förbinder du dig till att ta hand om instrumentet. Det ska skötas försiktigt och underhållas enligt lärares instruktion. Din musiklärare meddelar var och när dina föräldrar kan hämta ut/lämna tillbaka instrumentet. Hyran är 275 kronor per termin. Hyran kommer på samma faktura som terminsavgiften.

Om inget annat meddelas får du hyra instrumentet i två terminer. Vid möjlighet kan hyreskontraktet förlängas, exempelvis om inte andra nybörjare önskar hyrinstrument. Om du har frågor om instrumentet kontakta din musiklärare.

Instrumenten kommer att tas tillbaka sista undervisningsveckan för översyn och eventuell reparation. Skador som är orsakade på grund av oaktsamhet kan du som hyrt instrumentet få betala. Det är familjens hemförsäkring som gäller vid skada eller stöld. Om instrumentet missköts har Delta rätt att ta det tillbaka.

Om du bestämmer dig för att sluta spela innan terminen är slut kontakta oss via telefon eller e-post och få en bokad tid för återlämning. Eftersom underhåll och reparationer av instrument tar tid är detta extra viktigt för att instrumentet fortast möjligt skall kunna glädja nästa elev som vill hyra.

Du kommer att bli debiterad hyra fram till att du återlämnat instrumentet.

Instrumentet hämtas och lämnas tillbaka på Delta i Skärhamn, Södra Skolgatan 15, om ingen annan lokal anges.

Ja, det går. Men eftersom vi har många elever som står i kö kan det vara svårt att få gå flera kurser på kulturskolan parallellt. Likaså är det inte självklart att du kan byta från ett ämne till ett annat under läsårets gång. Det kan finnas elever som stått i kö till just det ämnet i flera år och som då går före.

Du kan få spela mer än ett instrument om det finns kursplatser kvar. I annat fall får du stå i kö tills plats erbjuds. Du betalar då full avgift för de instrument du spelar. Ingen rabatt vid deltagande i flera instrumentkurser. Ring gärna kulturskolan om du har frågor kring detta.

Nej, det får du inte. Vi har en överenskommelse vi arbetar efter. Den finns att läsa i våra olika lokaler, hänger på en tavla. Den finns också att läsa på hemsidan.

Ja, det är den.
Den mesta undervisningen är självklart på plats, tillsammans med en pedagog i ett rum. Att träffas på riktigt är det roligaste och bästa sättet för att lära sig, träffa nya kamrater och ha roligt.

Men ibland vill vi också nyttja teknikens möjligheter.
En digital lektion kan ersätta den fysiska om eleven till exempel inte kan vara med på lektion eller om pedagogen gör schemabrytande aktiviteter.

Delta använder plattformen Teams. Den har Tjörns kommun licens till och alla elever känner till den.

Om du går på flera kurser under läsåret får du en terminsrabatt på 250 kronor oavsett hur många kurser du är inskriven på. Rabatten dras av på terminsfakturan.

Om du är sjuk eller ledig ansvarar vårdnadshavare för att kontakta oss. Enklast görs detta i Speedadminappen men det går även att ringa eller mejla till kulturskolan. Eftersom kulturskolans lärare är på olika skolor under en arbetsvecka är det inte alltid säkert att vi får meddelandet från elevens klasslärare att de är sjuka. Telefonnummer till din lärare finns under personal och kontakt.

Ja, det kan du. Första lektionen är en prova-på-gång för nya elever. Om du väljer att fortsätta är du anmäld till kursen och ska betala full terminsavgift. Avbrott på grund av sjukdom ska styrkas med läkarintyg. Om du vill avsluta din undervisning ska vårdnadshavare omgående säga upp platsen via avanmälan i Speedadmin eller direkt till kulturskolans expedition via telefon eller mejl.

Om du har för avsikt att inte vara med i kulturskolans verksamhet måste avanmälan göras. OBS! Det är vårdnadshavare som ansvarar för avanmälan. Vi tar inte emot avanmälan via barn eller annat sändebud. Avanmälan görs med fördel i elevregistret Speedadmin där du ha ditt konto. Fungerar inte det så går det bra att mejla till kulturskolans expedition delta@tjorn.se . Avanmälan är giltig när den har bekräftats av personal på Kulturskolans expedition.

Faktura ska betalas om du påbörjat din kurs och där vi har erbjudit den kvalitet vi lovat. Vår rutin är, om du inte betalar och fakturan går till inkasso, att vi kontaktar dig med ett telefonsamtal för att höra hur vi kan hjälpa dig med betalningen. Det är någon av våra ungdomssamordnare som kommer att kontakta vårdnadshavare i ärendet.

Ja, det måste du. För debiteringar läsårsvis gäller:

  • Vårterminen avanmälan senast vecka 4.
  • Hösttermin avanmälan senast vecka 38.

OBS! Efter dessa tider utgår full terminsavgift och fakturan ska betalas.
Elever som tas in senare under året betalar full avgift fram till 15 oktober respektive 15 mars. Därefter är det halv avgift som gäller.

Om du har svårigheter att betala fakturan finns möjlighet att söka stöd för kursavgiften hos bland annat Majblomman och Lions. Kontakta ungdomssamordnarna för att få hjälp och stöd i detta.

Här behöver någon vuxen även lämna ett intyg som visar behovet av ekonomiskt stöd. Vi hjälper gärna till att skriva intyg och ansökningar

På Tjörn sker musikundervisningen huvudsakligen ute på grundskolorna där kulturskolan har ett eget undervisningsrum. Vår ensembleverksamhet är förlagd till Delta i Skärhamn samt Häggvallskolan.

Dans-, teater-, film-, samt akvarellundervisning sker på Delta i Skärhamn.
Cirkusskolan är förlagd till Myggenäs skola.

Våra lärare har hög kompetens, ofta med flera års studier på universitetsnivå. Flera av lärarna arbetar även parallellt som musiker och konstnärer.

Elever i kulturskolans verksamhet kan fotograferas och filmas. Tjörns kommun använder sig av mycket bilder och filmer för att kommunicera med Tjörnborna, våra gäster och besökare. Bild och film kan förekomma i tidningen Vi på Tjörn eller motsvarande tryckt information, digitala kanaler som hemsidan tjorn.se, intranät, facebook, instagram, twitter, youtube och bloggar.

Samtycke krävs när Tjörns kommun vill använda bilder och/eller film.
I vår webbanmälan har du möjlighet att tacka ja eller nej till sådan medverkan för dig och ditt/dina barn. Vi använder också samtyckesblanketten på hemsidan vid särskilda tillfällen.
Alla bilder och filmer som vi publiserat på sociala medier under ett läsår tas bort i samband med läsårsavslut.

Om du vill ta tillbaka ditt generella samtycke så kan du göra det via ditt inlogg i Speedadmin eller mejla till oss direkt.

Kulturskolans undervisning som ges på dagtid i en skola utgår när det är studiedag. Om det är möjligt så kan läraren kanske lägga om lektionen den veckan. Det gör varje lärare i så fall upp med elev direkt.

De aktiviteter vi har på eftermiddag eller kväll, alltså efter skolan är slut, har vi som vanligt. De ges vanligtvis i Delta-huset i Skärhamn eller på Häggvallskolan.

Nej, det vill vi inte att du gör. Mellanmålet, före eller efter aktiviteten, kan du äta om du behöver det utanför lokalen. På Delta fungerar det bra att göra det till exempel på plan 1. Där finns bord och stolar att sitta vid. Vattenflaskor får följa med in på lektion.

Om du har synpunkter på lektionerna, hur undervisningen bedrivs eller något annat ska du alltid tala med din lärare i första hand. Du är också välkommen att kontakta avdelningschef Cathrine Berntsson.

Cathrine Berntsson

Avdelningschef Delta


Sidansvarig/Senast uppdaterad 19 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Hitta till oss

Kulturskolan Delta
Kultur- och fritidscentra

Kultur- och fritidscentra
Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Kulturskolan Delta
Kultur- och fritidscentra

Kultur- och fritidscentra
Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Tjörn kommuns logga, till Tjörn kommuns startsida

Möjligheternas ö hela året och för hela livet