Deltas logga, till startsidan
Bild för artikel

Frågor och svar från Kulturskolan Delta

Här har vi samlat frågor som vi fått genom åren till Kulturskolan. Svaren förtydligar vad vi erbjuder, kostnader, vilka aktiviteter och hur vi genomför dem. Vi vill att du läst igenom denna sida innan du gör anmälan till någon av våra kurser.

Läs frågorna och öppna svaren.

Svar

Du gör din anmälan till kulturskolans kurser via vårt anmälningssystem i Speedadmin.

Svar

Kulturskolan är öppen från alla, oberoende av ålder. I våra kursbeskrivningar kan du se vilken ålder som gäller för just den kurs du är intresserad av. Du ska vara skriven i Tjörns kommun för att få del av Kulturskolans kurser.

Svar

Tidigare läsår har Kulturskolans musikundervisning alltid legat på skoltid. Nu kan den även ligga efter skoltid. Vi gör allt för att hitta lösningar för att detta ska bli en möjlighet och inte ett hinder för att fortsätta hos oss.

Kulturskolans undervisning följer i stort grundskolans terminstider. Detta gäller även skolans studiedagar då Kulturskolans lärare har fortbildning och alltså inte undervisar.

Vid höst-, jul-, sport- och påsklov tar även kulturskolans undervisning ledigt.

Plats & tid

Kulturskolans undervisning är en fritidsaktivitet. Lektionstiden varierar beroende på gruppstorlek och kurs. Den är dock alltid minst 20 minuter per vecka.

Höstterminens undervisning är vecka 37–50.
Vårterminens undervisning är vecka 3–22.

Garanterad undervisningstid

Vissa veckor kan undervisningen ställas in eller ske i andra former på grund av lärares fortbildning eller projekt. Du erbjuds dock minst 26 tillfällen med lärare från Kulturskolan per läsår. I detta ingår till exempel konserttillfällen, arrangemang med mera.

Pris

500 kronor per termin. Det kommer att tillkomma en liten kostnad för material och kopiering.

Svar

Du måste ha åldern inne för ditt kursval. Du kan göra din ansökan till Kulturskolan när som helst under året. Du placeras i eventuell kö utifrån när du gjort din ansökan. I en del ämnen är det många som söker och då är det i sista hand ramfaktorer som avgör om du får plats.

Svar

Så fort vi har en plats ledig får du meddelande från oss om kursstart, dag och tid. Inför varje nytt läsår blir det större schemaändringar och vi har också många nyanmälningar då. Vi sänder antagningsbesked till hemmen via den mejladress som uppgivits på webbanmälan i samband med höstterminens start. Vanligtvis vecka 34–36.

Vill du få information via brev hemsänt i brevlåda? Kontakta oss så noterar vi det i vårt register.

Kulturskolan Delta

Adress

Södra Skolgatan 15
471 32 Skärhamn

Svar

Kommer du inte in på din kurs står din ansökan kvar under läsåret. Du erbjuds då plats om någon slutar eller byter kurs. Du står kvar i vår kö tills dess du erbjuds plats eller att vårdnadshavare säger upp platsen.

Svar

Ja, vår webbanmälan är öppen hela året. Det är alltid lättast att få plats om anmälan kommer in under vårterminen. Får vi ändringar i schema under läsåret så tar vi alltid in sökande som finns i kön.

Kom annars ihåg att söka igen till våren. Elever som tas in senare under året betalar full avgift fram till 15 oktober respektive 15 mars. Därefter är det halv avgift som gäller.

Svar

Ja, det går. Men eftersom vi har många elever som står i kö kan det vara svårt att få gå flera kurser på kulturskolan parallellt. Likaså är det inte självklart att du kan byta från ett ämne till ett annat under läsårets gång. Det kan finnas elever som stått i kö till just det ämnet i flera år och som då går före.

Du kan få spela mer än ett instrument om det finns kursplatser kvar. I annat fall får du stå i kö tills plats erbjuds. Du betalar då full avgift för de instrument du spelar. Ingen rabatt vid deltagande i flera instrumentkurser. Ring gärna kulturskolan om du har frågor kring detta.

Svar

Nej, det får jag inte. Vi har en överenskommelse vi arbetar efter.

Svar

Ja, det är den.
Den mesta undervisningen är självklart på plats, tillsammans med en pedagog i ett rum. Att träffas på riktigt är det roligaste och bästa sättet för att lära sig.

Men ibland vill vi också nyttja teknikens möjligheter.
En digital lektion kan ersätta den fysiska om eleven tex inte kan vara med på lektion eller om pedagogen gör schemabrytande aktiviteter.

Delta använder plattformen Teams. Den har Tjörns kommun licens till och alla elever är bekanta med den.

Svar

Om du går på flera kurser under läsåret så erhåller du en terminsrabatt på 250 kronor oavsett hur många kurser du är inskriven på. Rabatten dras av på terminsfakturan.

Svar

Om du är sjuk eller ledig ansvarar vårdnadshavare för att ringa eller mejla till Kulturskolan. Då Kulturskolans lärare är på olika skolor under en arbetsvecka är det inte alltid säkert att vi får meddelandet från elevens klasslärare att de är sjuka. Telefonnummer till din lärare finns under personal och kontakt.

Svar

Ja, det kan du. Första lektionen är en prova-på-gång för nya elever. Om du väljer att fortsätta är du anmäld till kursen och ska betala full terminsavgift. Avbrott på grund av sjukdom ska styrkas med läkarintyg. Om du vill avsluta din undervisning ska vårdnadshavare omgående säga upp platsen via avanmälan i Speedadmin eller direkt till kulturskolans expedition via telefon eller mejl.

Svar

Om du har för avsikt att inte vara med i Kulturskolans verksamhet måste avanmälan göras. OBS! Det är vårdnadshavare som ansvarar för avanmälan. Vi tar inte emot avanmälan via barn eller annat sändebud. Avanmälan ska göras i Speedadmin eller direkt till kulturskolans expedition via telefon eller mejl. Avanmälan är giltig när den har bekräftats av personal på Kulturskolans expedition.

Svar

Faktura ska betalas om du påbörjat din kurs och där vi har erbjudit den kvalitet vi lovat. Vår rutin är, om du inte betalar och fakturan går till inkasso, att vi kontaktar dig med ett telefonsamtal för att höra hur vi kan hjälpa dig med betalningen. Det är någon av våra ungdomssamordnare som kommer att kontakta vårdnadshavare i ärendet.

Svar

Kulturskolan har skrivit på ett copyright-avtal där vi får möjlighet att kunna kopiera till exempel ett visst antal manus, noter och annan undervisningslitteratur per år som arbetsmaterial till våra elever. Vi kan också kopiera noter till de elever som är med i ensemble att använda när de övar och i dessa kan anteckningar till exempel skrivas in. Vid konserter använder vi originalnoter.

Övriga ämnen kopierar olika mycket material beroende på kursens innehåll.

De avtal vi har med förläggare är dyra och vår nämnd har beslutat att de som nyttjar avtalen samt kopiering också ska vara med och betala något för den tjänsten. Varje elev som får kopierat material betalar därför mellan 20-100 kr per läsår beroende på kurs. Kopieringskostnaden följer enbart med på höstterminens faktura.

Elevavgiften sänktes 2019 till 500 kr per termin från tidigare 675 kr/termin.

Svar

Ja, det måste du. För debiteringar läsårsvis gäller:

  • Vårterminen avanmälan senast vecka 4.
  • Hösttermin avanmälan senast vecka 38.

OBS! Efter dessa tider utgår full terminsavgift och fakturan ska betalas.
Elever som tas in senare under året betalar full avgift fram till 15 oktober respektive 15 mars. Därefter är det halv avgift som gäller.

Svar

Om du har svårigheter att betala fakturan finns möjlighet att söka stöd för kursavgiften hos bland annat Majblomman och Lions. Kontakta ungdomssamordnarna för att få hjälp och stöd i detta.

Här behöver någon vuxen även lämna ett intyg som visar behovet av ekonomiskt stöd. Vi hjälper gärna till att skriva intyg och ansökningar

Svar

På Tjörn sker musikundervisningen huvudsakligen ute på grundskolorna där Kulturskolan har ett eget undervisningsrum. Vår ensembleverksamhet är förlagd till Delta i Skärhamn samt Häggvallskolan.

Dans-, teater-, film-, samt akvarellundervisning sker på Delta i Skärhamn.
Slöjdklubben är förlagd till Myggenäs skola. Cirkusskolan är förlagd till Kållekärrs skola.

Svar

Våra lärare har hög kompetens, ofta med flera års studier på universitetsnivå. Flera av lärarna arbetar även parallellt som musiker och konstnärer.

Svar

Elever i Kulturskolans verksamhet kan komma att fotograferas och filmas. Tjörns kommun använder sig av mycket bilder och filmer för att kommunicera med Tjörnborna, våra gäster och besökare. Bild och film kan förekomma i tidningen Vi på Tjörn eller motsvarande tryckt information, digitala kanaler som hemsidan tjorn.se, intranät, facebook, twitter, youtube och bloggar.

Enligt Personuppgiftslagens ändring 2007 behövs inte tillstånd för att använda foto och bilder för information av ovan slag. När närbilder på personer används i informationsmaterial som ovan kommer du och ditt barn ändå att få tycka till om aktuell bild. Det görs separat.

Samtycke krävs dock när Tjörns kommun vill använda bilder och/eller film för att göra reklam för ett evenemang eller där kommersiella företag medverkar. I vår webbanmälan har du möjlighet att tacka ja eller nej till sådan medverkan för dig och ditt/dina barn. Vi använder också samtyckesblanketten på hemsidan vid särskilda tillfällen.
Alla bilder och filmer som vi publiserat på sociala medier under ett läsår tas bort i samband med läsårsavslut.

Om du vill ta tillbaka ditt generella samtycke så kan du göra det via ditt inlogg i Speedadmin eller mejla till oss direkt.

Svar

Kulturskolans undervisning som ges på dagtid i en skola utgår när det är studiedag. Om det är möjligt så kan läraren kanske lägga om lektionen den veckan. Det gör varje lärare i så fall upp med elev direkt.

De aktiviteter vi har på eftermiddag eller kväll, alltså efter skolan är slut, har vi som vanligt.
De ges vanligtvis i Delta-huset i Skärhamn eller på Häggvallskolan.

Svar

Nej, det vill vi inte att du gör. Mellanmålet, före eller efter aktiviteten, kan du äta om du behöver det utanför lokalen. På Delta fungerar det bra att göra det till exempel på plan 1. Där finns bord och stolar att sitta vid. Vattenflaskor får följa med in på lektion.

Svar

Om du har synpunkter på lektionerna, hur undervisningen bedrivs eller något annat ska du alltid tala med din lärare i första hand. Du är också välkommen att kontakta avdelningschef Cathrine Berntsson.

Cathrine Berntsson

Avd.chef Delta, Barn och unga


Sidansvarig/Senast uppdaterad 23 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Hitta till oss

Kulturskolan Delta

Södra Skolgatan 15
471 32 Skärhamn

Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Kulturskolan Delta

Södra Skolgatan 15
471 32 Skärhamn

Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Tjörn kommuns logga, till Tjörn kommuns startsida

Möjligheternas ö hela året och för hela livet