Deltas logga, till startsidan
Bild för artikel

Funkismusik

I funkismusiken kan du med funktionsvariationer få sjunga och spela olika instrument. Vi kommer att lägga stor vikt vid att lyssna in behov och önskemål. Lektionerna bedrivs som enskilda lektioner i den lokal som passar bäst.

Om kursen

Anmälan

Målgrupp

LSS, Särskolans elever, funktionsnedsättning/funktionsvariation. Hit räknas neuropsykiatriska diagnoser (ASD, ADHD, ADD) kognitiva (intellektuell) fysiska handikapp (ex CP-skada).

Upplägg

Vi arbetar både med improviserad musik, gehörsspel och notläsning. Förutsättningarna och önskemål får styra hur vi lägger upp och genomför lektionerna tillsammans.

Vi kan göra egna låtar, texter och melodier. Sång- och spelglädje är våra viktigaste ledord! Funkismusiken ska vara en trygg plats att få utvecklas på.

Våra ledord är: erbjuda, visa, invänta, följa och bekräfta.

Kanske vet du precis vad du vill spela eller om du vill utveckla din sång, då anger du det i anmälan. Vet du inte så får du prova dig fram, vi har flera olika instrument att välja mellan.

När din anmälan kommit till oss så kontaktar vi hemmet/vårdnadshavare/gode man eller annan stödpersonal via telefon och kommer överens om tid och upplägg. Därefter börjar lektionerna.

Antal tillfällen

Minst 26 gånger per läsår tillsammans med din lärare . Till dessa tillfällen räknas också när du deltar i konserter, läger och annat som Kulturskolan erbjuder.

Plats och tid

Tid och plats görs upp i samråd med lärare.

Pris

Din första termin i Kulturskolan är avgiftsfri.
Från termin två och framåt kostar det 550 kr per termin. Spelböcker betalar du själv

Övrigt

Faktura sänds ut från Tjörns kommun i början av varje termin och gäller för den terminen. Kursen startar vecka 36 på hösten och vecka 3 på våren.

Kontakt

Eva Elvesson

Kulturpedagog Musik


Sidansvarig/Senast uppdaterad 19 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Hitta till oss

Kulturskolan Delta
Kultur- och fritidscentra

Kultur- och fritidscentra
Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Kulturskolan Delta
Kultur- och fritidscentra

Kultur- och fritidscentra
Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Tjörn kommuns logga, till Tjörn kommuns startsida

Möjligheternas ö hela året och för hela livet