Sundsby Säteris logga, till startsidan
Bild av trädgård

Fotograf Anders Jonsson, Södra Bohuslän Turism

Hänförande vandringsleder

Det finns flera vandringsleder av varierande svårighetsgrad i säteriets omgivningar. Lederna utgår från parkeringen vid dammens södra del. Sundsbyleden, den längsta är 4,4 kilometer går genom vacker blandskog och är delvis kuperad. Den lättaste är Ivers skogspromenad – barnrundan som är testad av treåringar.

Ivers skogspromenad

Blomma på fält

På den barnvänliga vandringsleden Ivers skogspromenad finns 10 stationer utplacerade. På de olika stationerna kan man lära sig lite om Iver Huitfeldt, en pojke som bodde på Sundsby säteri på 1600-talet och om naturen. Promenaden lämpar sig för de barn som har mycket spring i benen.

Längs med stigen finns det en rastplats med utsikt, naturliga sittplatser och knotiga furor att klänga i.

Solklinten, ravinen och grottorna

Stigarna och lederna erbjuder vackra vandringar med hänförande utsikt och går genom varierande natur och växtlighet. Här finns flera ”grottor” bildade av nerrasade stenblock. Vissa passager är trånga och kan kräva att man ålar under eller klättrar över stora stenar. Solklinten är bergets högsta topp. Här får du en fantastisk utsikt över bland annat Stigfjorden mellan Tjörn och Orust.

Springareken längs Sundsbyleden och Ivers skogspromenad i närheten av säteriet sägs vara från 1100-talet.

Om du inte vill avsluta med en fika i gårdscaféet, finns rast- och grillplatser längs flera av lederna. Tänk på att visa hänsyn vid besöket, marken runt Sundsby säteri är privat mark.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 16 januari 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Sundsby Säteri

Sundsbyvägen
471 73 Hjälteby

Tjörns turistbyrå

Sundsby Säteri

Sundsbyvägen
471 73 Hjälteby

Tjörns turistbyrå

Tjörn kommuns logga, till Tjörn kommuns startsida

Möjligheternas ö hela året och för hela livet