Sundsby Säteris logga, till startsidan

Sundsbys vänner

1664 donerade Margareta Huitfeldt Sundsby säteri till Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen. Sedan 2003 ägs det av Tjörns kommun. För att verksamheten ska fungera finns många samarbetspartners

Sundsby Vänförening är en ideell förening vars syfte är att stödja och bidra till en positiv utveckling av Sundsby säteris verksamhet samt att värna om dess historia, miljö och framtid. Föreningens medlemmar är viktiga ambassadörer för säteriet Sundsby Vänförening arrangerar den populära Skördemarknaden varje år och är delagtiga i många andra aktiviteter på säteriet.

Representanter från vänföreningen och kommunen träffas regelbundet. Sundsby Vänförening bildades 30 mars 2005.

Valla kyrka finns omtalad redan 1320, men byggdes troligen ännu ti­digare. Namnet Valla kommer från att kyrkan ligger mellan två berg, mellan vallar. 1859–1861 byggdes kyrkan om. Enligt tradition skulle den gamla kyrkan stå kvar inuti den nya, och rivas först när den nya stod klar. Den nya kyrkan invigdes 29 oktober 1861.

Det Hvitfeldtska gravkoret
När kyrkan byggdes om ville församlingen riva det Hvit­feldska gravkoret, men det beviljades inte. Gravkoret står nu som en tillbyggnad i kyrkans östra del. Koret uppfördes 1663–1664 för adelsdamen Margareta Hvit­feldt och hennes familj, som hade sina godsegendomar på Sundsby gård på Tjörn. Koret innehåller fem kistor där Tomas Dyre, hans hustru Margareta Hvitfeldt och deras tre barn vilar.

Predikstolarna
Den gamla predikstolen skänktes till kyrkan 1601 av Anders Green, herre på Sundsby och Norges rikskansler, och hans maka Mette Grubbe. När kyrkan byggdes om auktionerades predikstolen ut. Den ska ha funnits på Göteborgs Historiska museum ett tag, men togs tillbaka vid kyrkans 100-årsjubileum. Nuvarande predikstol är gjord år 1861 av spegelfabrikören I H Ruthenbeck i Uddevalla.

Altaret
Altaruppsatsen tillverkades av bildhuggare Hans Swant, bildhuggare från Göteborg, och skänktes av Margareta Hvitfeldt 1663.

Tjörns kommun samarbetar med Bohusläns guider. Bohusläns guider älskar Bohuslän i allmänhet och Sundsby säteri i synnerhet. Med engagemang, gedigen kunskap och på olika språk tar de emot gäster från hela världen. Du kan boka en auktoriserad guide för en liten eller större grupp till ditt besök på Sundsby. Ska du resa vidare till andra platser i Bohuslän kan de guida dig även där.

Sundsby säteri är en del av Trädgårdsresan. Trädgårdsresan är en skattkarta för trädgårdsenusiasten och är en västsvensk variant av The Yellow Book, berömd för sina magnifika besöksträdgårdar i Storbritannien. Trädgårdsresan tipsar om små trädgårdar i lantliga landskap, ekologiska trädgårdar, stora slottsträdgårdar, specialiserade trädgårdar och plantskolor samt historiska trädgårdar i kulturmiljöer. I trädgårdarna odlas allt från frukter, bär, grönsaker och kryddor till rosor, pioner, sommarblommor, perenner och blommande träd.

Trädgårdsresan har startat Bifonden – en fond till bin och andra pollinatörers förmån. På Sundsby säteri finns en visningsbikupa att besöka

Besöker du Sundsby säteri på en tisdag mellan klockan 9.30 och 12 är det stor chans att du träffar på Frigångarna och deras hundar. Frigångarna verkar för gemenskap och friskvård för seniorer tillsammans med sina hundar. Mellan 30 och 60 deltagare med hundar brukar komma varje tisdag till sammankomster på Sundsby säteri. Frigångarna medverkar också i andra aktiviteter som arrangeras av Sundsby Vänförening.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 januari 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Sundsby Säteri

Sundsbyvägen
471 73 Hjälteby

Tjörns turistbyrå

Sundsby Säteri

Sundsbyvägen
471 73 Hjälteby

Tjörns turistbyrå

Tjörn kommuns logga, till Tjörn kommuns startsida

Möjligheternas ö hela året och för hela livet