Sundsby Säteris logga, till startsidan

Dammen

Dammen vid Sundsby Säteri har en historia som fisk- och kvarndamm. Den har anor från 1600-talet och ingår delvis i byggnadsminnet Sundsby Säteri.

Äldre kartmaterial visar att dammen hade en likartad sträckning redan på 1600-talet. Dammen är över 550 meter lång och skapades genom att en jordvall i väster stängde den smala dalgången. Fisk har sannolikt introducerats i omgångar men dagens artsammansättning är inte utredd. Ruda förekommer dock sannolikt idag och nämns i historiskt material redan från 1800-talet. Dammen har ett värde för lekande groddjur. Vanlig padda har en stor lekplats i den öppna sydvästra delen men även vanlig groda finns och troligen förekommer även åkergroda och mindre vattensalamander. Även större vattensalamander kan förekomma om inte fiskarna är för många och glupska. Även snok är vanlig i området. Fåglar som gräsand häckar i dammen och de igenväxta partierna hyser en del häckande småfåglar.

Sundsby ingår i ett Natura 2000-område

Natura 2000 är ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000, vilket innebär att de klassas som områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden. Dessa områden ska ha en bevarandeplan som pekar ut naturvärdena och ska beskriva vad som krävs för att värdena långsiktigt ska kunna finnas kvar.

2018 beviljades projektpengar från EU av Leader Södra Bohuslän för att frilägga delar av den igenvuxna dammen.

En första provgrävning på cirka 1 500 kvm gjordes sommaren 2018.
Februari 2020 beviljade Länsstyrelsen en fortsättning av projektet och ytterligare cirka 3 000 kvm att grävdes ut. Utgrävningen av dammen slutfördes under 2022.

Projektledare är Niclas Åberg på 8fjordar.

bild på projektlogotyper, Leader och EU

Sidansvarig/Senast uppdaterad 13 juli 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Sundsby Säteri

Sundsbyvägen
471 73 Hjälteby

Tjörns turistbyrå

Sundsby Säteri

Sundsbyvägen
471 73 Hjälteby

Tjörns turistbyrå

Tjörn kommuns logga, till Tjörn kommuns startsida

Möjligheternas ö hela året och för hela livet