Tjörn kommuns logga, till startsidan

VA-utbyggnad Nordviksgärde–Märkesten

Publicerad 1 juni 2023, kl 15:30

Huvudledningar samt servisledningar för vatten och spillvatten ska anläggas mellan Märkesten och Nordviksgärde. Entreprenaden omfattar en sträcka om cirka 3 000 meter.

Om driftstörningen

Berört område

Märkesten – Nordviksgärde

Påbörjad

Juni 2023

Förväntas klart

Våren 2024

Karta

Vi försöker styra arbetet så att det inte ska störa boende eller verksamheter i största möjliga mån. Där det behövs kommer tillfälliga parkeringsplatser att iordningställas av entreprenören.

För information och uppdateringar i det dagliga arbetet under projektets gång är du välkommen att kontakta platschef Carl-Johan Lönnvald.
0739-17 17 41

Upphandlad entreprenör för arbetet är Markbygg Anläggning Väst AB.

Kontakt

Oscar Larsson, projektledare
Vatten & Avlopp, Tjörns kommun
oscar.larsson@tjorn.se
0304-60 14 73


Sidansvarig/Senast uppdaterad 1 juni 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet