Tjörn kommuns logga, till startsidan

Ledningsförnyelse Bergsvägen

Publicerad 9 februari 2023, kl 13:32

Vi vill informera om att det kommer genomföras en ledningsförnyelse av VA-nätet på Bergsvägen i Skärhamn från och med 9 februari. Arbetet förväntas vara färdigt i maj 2023.

Projektet omfattar i huvudsak byte av dricksvattenledningen, anläggande av dagvattenserviser ifall det saknas och relining av spillvattenledning. Relining eller rörinfodring är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar.

Då vägen är smal behöver alternativ utfart tidvis användas under projektet. På bilden nedan ser du den alternativa vägen som kommer att användas. Arbetet kräver viss sprängning och efterbesktning av berörda fastigheter kommer att bokas in efter att entreprenaden är slutförd.

Vi försöker styra arbetet så att det inte ska störa boende eller verksamheter i största möjliga mån. Där det behövs kommer tillfälliga parkeringsplatser att i ordningställas av entreprenören. Asfaltering kommer att ske så snart vädret tillåter, men senast i maj.

För information och uppdateringar i det dagliga arbetet under projektets gång är du välkommen att kontakta arbetsledare Jörgen Tellskog på telefonnummer 072-533 47 47. Upphandlad entreprenör för arbetet är PEAB Anläggning AB.

Det åligger entreprenör att informera innan vägar stängs av samt om eventuella brevlådor och sopkärl behöver flyttas.

Bild på karta i Skärhamn

Om driftstörningen

Berörda gator

Bergsvägen, Skärhamn

Påbörjad

2023-02-09

Förväntas klart

Arbetet förväntas vara färdigt i maj 2023

Karta

Kontakt

Oscar Larsson
Projektledare, vatten och avlopp
oscar.larsson@tjorn.se
0304-601473

Tjörns kundcenter


Sidansvarig/Senast uppdaterad 9 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet