Tjörn kommuns logga, till startsidan

Ledning förnyas vid Bö Tjärn

Publicerad 9 april 2021, kl 09:09

Delar av dricksvattenledningen genom Bö Tjörn förnyas. Dess livslängd är slut och det är dags för nya rör. Förberedelsearbetet är nu klart och detta högt prioriterade förnyelsearbete startar i slutet av april 2021.

Om utvecklingsarbetet

Berörda gator

Bö Tjärn, Skärhamn. Fastighetsägare i området är informerade.

Arbetet innebär att det tidvis kan vara svårt att passera vid Bö tjärn under vardagar i maj månad.

Påbörjad

I slutet av april 2021

Förväntas klart

Återkommer.

Tjörns kommun byter ut delar av dricksvattenledningen vid Bö Tjörn. Den nya ledningen går från Bö Tjörn till Skärhamn. Endast den del av ledningen som ligger i vattnet förnyas i detta skede då dess livslängd är uppnådd. Ledningen kommer svetsas ihop och förläggas i Bö Tjärn. Den sänks med hjälp av betongvikter.

Gammal ledning som flutit upp på land tas om hand. Gammal ledning som ligger väl förankrad på sjöbotten lämnas kvar i enligt länsstyrelsen och miljöavdelningens krav. Entreprenörer som är upphandlade är Styckens Maskinentreprenad AB (anläggning) och VBot (sjötransporter).

Karta

Kontakt

Tjörns kundcenter


Sidansvarig/Senast uppdaterad 12 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet