Tjörn kommuns logga, till startsidan

Återvinningscentralen byggs om

Publicerad 5 september 2023, kl 13:35

Arbetet med att bygga om återvinningscentralen kommer att fortsätta under 2024.

Hittills har vägen upp till återvinningscentralen breddats och ett magasin för dagvatten har byggts. Under 2023 uppfördes ett hus för hantering av farligt avfall. Arbetet fortsätter under 2024 med ombyggnation av återvinningsgården och täckning av deponin.e

Om ombyggnationen

Påbörjad

2020-11-01

Så påverkas du vid ditt besök på återvinningscentralen

Har du gjort ett besök på återvinningscentralen har du säkert märkt att det har fällts träd, sprängts sten och arbetats med vägen. Det är säkerheten och miljön på återvinningscentralen som förbättras.

Här är några nyheter som kommer

  • De stora lastbilarna som hämtar containrarna kommer inte att behöva köra där allmänheten finns och lämnar sitt avfall för återvinning.
  • Det farliga avfallet får ett eget hus. Du lämnar det i en lucka, sedan hanteras det av personal.
  • Dagvattnet tas tillvara när det regnat. Det renas och lagras i ett magasin så att det kan användas vid eventuell släckning av bränder.
  • En kundtoalett byggs.
  • Deponin (det man förr kallade ”tippen”) har inte använts på flera år, och kommer nu att sluttäckas.
  • Återburksboden får en mer central placering.

Kontakt

Tjörns kundcenter


Sidansvarig/Senast uppdaterad 6 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet