Tjörn kommuns logga, till startsidan

Särskola

Särskolan är en egen skolform som är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms nå upp till grundskolans kunskapsnivå. Särskolan omfattar den obligatoriska särskolan och den frivilliga gymnasiesärskolan.

Obligatorisk särskola

Den obligatoriska särskolan omfattar nio eller tio år och består av två undervisningsformer, grundsärskola pch träningsskola.

Grundsärskola och träningsärskola finns i Fridas hage för årskurserna 1–5 och på Häggvallskolan för årskurserna 6–9 (10) Eleven tillhör sin ordinarie klass i grundskolan men följer grundsärskolans läroplan.

Grundsärskolans läroplan är densamma som grundskolans men kursplan, kunskapskrav och timplan skiljer sig mellan de olika skolformerna. Inom grundsärskolan finns ytterligare en nivå som kallas träningsskolan. Träningsskolan är till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen.

De elever som tillhör särskolan och har behov av omsorg före eller efter skolan, går på fritidshemmet på sin hemskola.

I träningsskolan går de elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen på grundsärskolan. Träningsskolans kursplan bygger på fem ämnesområden – kommunikation, verklighetsuppfattning, motorik, vardagskunskaper och estetisk verksamhet.

Frivillig gymnasiesärskola

Efter grundsärskolan kan eleven söka till gymnasiesärskolan som vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och som bedöms inte kunna nå gymnasieskolans mål.

Tjörns kommun har ingen egen gymnasiesärskola. Den köps in av andra närliggande kommuner och då främst i samarbete inom Göteborgsregionens organisation (GR).

Göteborgsregionen består av 13 kranskommuner runt om Göteborg.

Kontakt

Martin Norman

Rektor Fridas hage, rektor särskolan


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 september 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet