Tjörn kommuns logga, till startsidan

Särskilt stöd i skolan

Barn i behov av särskilt stöd är inte någon bestämd och avgränsad grupp. Förutsättningar och behov skiljer sig åt. Vissa barn behöver en mindre insats, andra kan ha behov av mer stöd.

Vad innebär det att få särskilt stöd?

Det särskilda stödet anpassas efter varje barns särskilda behov och kan vara tillfälligt eller mer varaktigt. Vi försöker hitta möjliga vägar så att alla barn ska kunna utvecklas efter sin förmåga. Målet är att barnet ska vara kvar i sin närmiljö så mycket som möjligt.

Olika behov kräver olika insatser:

  • Vid läs- och skrivsvårigheter kan behovet vara att få sitt läromedel uppläst.
  • En del har behov av undervisning i mindre grupper.
  • Vid hörselproblem kan vissa anpassningar göras av skolmiljön.
  • Beroende på problematik kan pedagogerna på elevens skola få handledning av de specialister som finns på Resurscentrum för elevhälsa.
  • Eleven får särskild undervisning i grupp med andra elever med liknande behov.

Särskild undervisning för elever i förskoleklass – åk 5

På Myggenäs skola finns en särskild undervisningsgrupp med elever från alla Tjörns skolor. Alla elever har en tillhörighet i en klass i grundskolan och läser efter grundskolans läroplan och kursplaner, men har sitt eget schema och sin egen planering. Arbetsgången bygger på tydlig struktur och en välplanerad undervisning med tillgång till digitala verktyg och mycket bildstöd.

Särskild undervisning för elever i årkurs 6–9

På Häggvallskolan finns en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs 6–9. För några elever blir det en en fortsättning på undervisningsgruppen från Myggenäs skola, men det kan också komma till andra elever som behöver extra stöd. Det görs alltid en ny bedömning inför varje läsår. De elever som har en plats i denna grupp har uttalat behov av en liten undervisningsgrupp.

Undervisning i stor klass sker i ämnen och aktiviteter allt efter förmåga och behov. Hänsyn tas till vad som fungerar bra för den enskilda eleven.

Kontakt

Anna Orvefors

Avdelningschef Resurscentrum

Karin Lundgren

Rektor Myggenäs skola

Maria Brülls

Rektor Häggvallskolan


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet