Tjörn kommuns logga, till startsidan

Likabehandlingsenkät

Nu är det dags att genomföra den årliga likabehandlingsenkäten.

Varje år genomför skolorna en enkät där samtliga elever får möjlighet att svara på frågor som syftar till att kartlägga hur eleverna upplever den fysiska och psykiska miljön i skolan. Resultatet av enkäten utgör sedan en del av underlaget till vilka åtgärdande, förebyggande och främjande aktiviteter som bör prioriteras i nästkommande års Plan mot kränkande behandling.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 13 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet