Tjörn kommuns logga, till startsidan

Elevdator, Ipad

Tjörns kommun tillämpar det som kallas en-till-en för digitala verktyg. Det betyder att varje elev, från årskurs 1, får låna varsin dator eller Ipad att använda i sitt skolarbete.

I skolan kallas de för digitala lärverktyg och är viktiga arbetsredskap för våra elever. De stöttar också lärarnas arbete med att följa varje elevs kunskapsutveckling och ge snabb återkoppling.

Skador på elevdator eller Ipad

Elevens dator eller Ipad ska hanteras aktsamt och förvaras på ett säkert sätt så den inte kommer till skada. Du ska göra en skadeanmälan om något går sönder eller blir skadat.

Vem betalar om något händer?

Om skador ändå uppstår till följd av oaktsamhet, eller om den blir stulen eller tappas bort för att den inte förvarats på ett säkert sätt, kan Tjörns kommun kräva dig som vårdnadshavare på ekonomisk ersättning.

Kostnad för reparation av de vanligaste skadorna:


Sidansvarig/Senast uppdaterad 30 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet