Tjörn kommuns logga, till startsidan

Förskola och fritidshem

Tjörns kommun har fem kommunala förskolor och en fristående förskola.

Alla förskolor

Upptagningsområde

Du har rätt att ansöka om plats på vilken förskola som helst i kommunen. Det är dock viktigt att tänka på att barnets folkbokföringsadress i ett senare skede avgör vilken skola barnet kommer anvisas till och därmed också möjligheten att få passande skolskjuts. Skolornas upptagningsområden kan du se på kartan nedan.


Visa Skolornas upptagningsområden på en större karta

Fristående verksamheter

Både förskola och barnomsorg kan bedrivas som enskilda verksamheter. Det betyder att kommunen inte är huvudman och heller inte juridiskt ansvarig för verksamheten. På Tjörn är det barn- och utbildningsnämnden som fattar beslut om godkännande och även rätt till bidrag.

Här kan du läsa mer om vilka regler och riktlinjer som tillämpas i Tjörns kommunala förskolor

Förskolan har öppet helgfri måndag till fredag klockan 06.30 till 18.00, utom Tångeröds förskola i Höviksnäs som har öppet 06.00 till 18.30.

Under veckorna 28–31 samordnar förskolorna på hela Tjörn sina verksamheter. Du får information i god tid innan vilken förskola som är öppen under dessa veckor.

De kommunala förskolorna på Tjörn samordnar alla sina stängningsdagar med grundskolan.

Frånvaro anmäls via appen Edlevo. Har du flera barn som går i förskola eller grundskola på Tjörn, anmäler du frånvaron i samma app.

Utvecklingssamtal erbjuds varje år och oftast på vårterminen. Under utvecklingssamtalet kommer vi att beskriva nuläget och sedan fokusera på framtiden. Vi berättar vilka områden vi har arbetat med på förskolan och följer upp barnets förändrade kunskaper och förmågor utifrån läroplanen.

Som vårdnadshavare kan du ta del av dokumentationen som rör ditt barn i förskolan via Unikum.

Förskolan är det första steget i det svenska skolsystemet och har en egen läroplan som noga beskriver utbildningens mål och riktlinjer. Några områden som finns med i läroplanen är till exempel språkutveckling, digitalisering och rätten till kroppslig och personlig integritet.

Alla kommuner ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål på skola och förskola.

Kontakt

Barnomsorg

Barn- och utbildningsförvaltningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 23 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet