Tjörn kommuns logga, till startsidan

Vanliga frågor om förskola och barnomsorg

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som rör förskola och annan barnomsorg, som pedagogisk omsorg och fritidshem.

Frågor om ansökan och placering i förskola och barnomsorg

Ansökan till plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritids görs via vår e-tjänst.

Garantitid innebär att du är garanterad en förskoleplats inom en viss tid efter att du ansökt. På Tjörn är garantitiden fyra månader. Däremot är det inte alltid möjligt att du erbjuds plats på den förskola du önskat.

Du kan ansöka om plats för ditt barn tidigast sex månader innan önskad start. Barnet kan tidigast få en placering när det har fyllt ett år.

Du får ett brev hemskickat med erbjudande om plats så snart vi har ett besked att ge. Du tackar Ja eller Nej till platsen som erbjuds via bifogad svarsblankett.

Ibland kan vi inte erbjuda den förskola som önskats. Tackar du Ja till det alternativ som ändå erbjuds, har ditt barn förtur till önskad förskola inför nästa läsår.

Tackar ni nej till erbjudet önskat förstaval stryks barnet ur kön.

Om ni erbjuds plats till ditt andra eller tredje önskade alternativ, kan ni tacka ja eller nej till detta men ändå stå kvar i kön till förstahandsalternativet - omplaceringskö.

Placering av barn som står i omplaceringskö görs i mån det är möjligt vid nästa höstintagning. Dessa barn prioriteras vid höstplaneringen.

För barn som ställs i omplaceringskö gäller inte 4- månaders garantin.

Vi har ingen syskonförtur men försöker i möjligaste mån placera syskon tillsammans.

När du anmäler ditt barn till plats inom barnomsorg anger du inflyttningsdatum och adressen dit du ska flytta. Familjen måste vara folkbokförd i Tjörns kommun när barnet börjar.

Frågor om avgifter och betalning

Avgiften för barnomsorg baseras på hushållets sammanlagda inkomster. Ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Tjänar ni 49 280 kronor eller mer i månaden före skatt har ni nått inkomsttaket för år 2020 och då betalar ni maxtaxa.

Fakturafrågor hänvisas till vår mejl

Vi justerar din faktura så snart vi kan. Om fakturan hinner skickas ut ändå görs en justering på din nästa faktura.

Nej, du betalar alltid din avgift 12 månader per år – även vid inskolning, semester och vid sjukdom.

Nyttjas inte platsen under tre månader avslutas den. Särskilda regler gäller för barn med långvarig sjukdom.

Frågor om barnomsorg vid föräldraledighet eller arbetslöshet

Barn som har föräldrar eller vårdnadshavare som är aktivt arbetssökande har rätt till förskola och pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. Vistelsetiden beslutas av rektor på förskolan.

Ansökan till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg görs via vår
e-tjänst.

För barn i förskola registrerar du ett nytt schema med önskad omsorgstid via appen Tieto Edu. Tänk på att schemat ska vara registrerat två veckor innan ditt barn ska börja.

Frågor om registrering av inkomst och schema

Tjörns kommun tillämpar maxtaxa vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du får betala för barnomsorg. Om du inte registrerar din inkomst får du automatiskt betala full avgift för ditt barn enligt maxtaxan. Inkomsten registrerar du i vår e-tjänst.

Schemat du registrerar för ditt barns vistelsetid ligger till grund för hur förskolan fördelar sin bemanning över dagen. Därför är det viktigt att du följer de tider som du registrerat och att du i god tid meddelar om det blir tillfälliga förändringar för lämning och hämtning. Det gäller både i förskola, pedagogisk omsorg och i fritidshem.

Frågor om uppsägning eller byte av plats inom barnomsorg

Uppsägning av plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem görs via vår e-tjänst.

Uppsägning sker via vår e-tjänst senast två månader innan önskat uppsägningsdatum. Platsen kan inte sägas upp muntligen. Avgift betalas under uppsägningstiden.

Om du vill byta förskola för ditt barn, måste du göra en ny ansökan via vår e-tjänst . Byte sker i mån av plats, huvudsakligen i augusti.

Frågor om övergång från förskola och pedagogisk omsorg till fritidshem

Ja, platsen i förskola eller pedagogisk omsorg ska då sägas upp via vår e-tjänst två månader innan.

  1. Om barnet har en avgiftsfri plats inom barnomsorg idag, måste du ansöka om en plats i fritidshem via vår e-tjänst.

  2. Har ditt barn en betalplats på förskola eller i pedagogisk omsorg idag, flyttas barnet automatiskt upp till fritidshem från och med 1 augusti det år barnet börjar skolan. Avgiften ändras automatiskt.

Vid föräldraledighet har du inte rätt att erbjudas eller behålla ditt barns plats på fritidshemmet. Platsen ska sägas upp senast två månader via vår e-tjänst innan föräldraledighetens början och upphör i samband med det nya syskonets födelse.

Kontakt

Barnomsorg

Barn- och utbildningsförvaltningen


Sidansvarig Patrik Jansson/Senast uppdaterad 19 november

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet