Tjörn kommuns logga, till startsidan

Avgifter och regler – förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Här får du en samlad bild över avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem och hur de räknas ut.

Så räknar vi ut din avgift

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets sammanlagda inkomst före skatt. Det betyder att föräldrar med låg inkomst får en lägre avgift, medan de med högre inkomst får betala lite mer. Du registrerar inkomsten i vår e-tjänst.

Varje månad, även juli, betalar du en avgift för platsen i förskolan. Det gör du oavsett om barnet använder förskoleplatsen eller inte. Du betalar din avgift från och med den första dagen ditt barn har fått en placering.

Allt som är skattepliktigt räknas som inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (inte barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (den skattepliktiga delen)
 • Vårdbidrag för handikappade barn (den skattepliktiga delen)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, till och med vårterminen det år som barnet fyller sex år har barnet rätt till 15 timmars avgiftsfri förskola per vecka. Rektor på förskolan beslutar hur dessa timmar fördelas över veckan.

Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider, vilket innebär att barnet inte kan vara på förskolan under lov- och studiedagar.

Årlig efterkontroll av inkomst

För att säkerställa att vi tagit ut rätt avgift gör vi varje år en efterkontroll hos Skatteverket. Då kontrolleras att årsinkomsten hos Skatteverket stämmer överens med de uppgifter som du anmält till Tjörns kommun. Visar det sig att du angett en högre inkomst än vad som registrerats hos Skatteverket, får du pengar tillbaka. Har du däremot anmält en lägre inkomst än vad som registrerats hos Skatteverket, behöver du betala mellanskillnaden. Då skickar vi en faktura.

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige

Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg år 2020

Vid fler än 15 timmar per vecka räknas den avgiftsfria delen (15 timmar per vecka) av från avgiften med 15 procent under tio månader. Under juni och juli sker ingen reducering av avgiften.

Om hushållet tillsammans har en inkomst på 49 280 kronor i månaden eller mer, betalar du den högsta avgiften, 1 478 kronor för barn under tre år och 986 kronor för barn över tre år.

Från och med 1 januari 2020 gäller avgiftsnivåerna nedan. Ditt yngsta barn räknas alltid som barn 1, ditt näst yngsta barn som barn 2 och så vidare.

Barn 1

Avgiftstak: 3 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 1 478 kronor

Barn 2

Avgiftstak: 2 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 986 kronor

Barn 3

Avgiftstak: 1 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 493 kronor

Barn 4

Ingen avgift

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige

Avgifter i fritidshem år 2020

Från och med 1 augusti det år barnet fyller sex år har barnet rätt till en plats på fritidshem. Avgiftsnivåer nedan gäller för 2020. Ditt yngsta barn räknas alltid som barn 1 i tabellen, ditt näst yngsta barn som barn 2 och så vidare.

Barn 1

Avgiftstak: 2 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 986 kronor

Barn 2

Avgiftstak: 1 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 493 kronor

Barn 3

Avgiftstak: 1 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 493 kronor

Barn 4

Ingen avgift

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige

Även om ditt barn vanligtvis inte går på fritidshem, kan det under kortare perioder under året finnas behov av tillfällig omsorg. Tänk på att ansökan är bindande.

Tillfällig omsorg: 100 kronor per dag oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Kontakt

Barnomsorg

Barn- och utbildningsförvaltningen


Sidansvarig Patrik Jansson/Senast uppdaterad 5 november

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet