Tjörn kommuns logga, till startsidan

Förskola och barnomsorg

Barnomsorg är ett gemensamt namn för förskola, pedagogisk omsorg (dagbarnvård) och fritidshem. Tjörns kommun har fem kommunala förskolor och en fristående förskola.

Om våra kommunala förskolor

Förskolan har öppet helgfri måndag till fredag mellan klockan 06.30 till 18.00 utom Tångeröds förskola i Höviksnäs som har öppet 06:00 till 18.30.

Under veckorna 28 – 31 samordnar förskolorna på hela Tjörn sina verksamheter. Du får information i god tid innan vilken förskola som är öppen under dessa veckor.

Frånvaro anmäls via appen Tieto Edu. Har du flera barn som går i förskola eller grundskola på Tjörn, anmäler du frånvaron i samma app.

Utvecklingssamtal erbjuds varje år och oftast på vårterminen. Under utvecklingssamtalet kommer vi att beskriva nuläget och sedan fokusera på framtiden. Vi berättar vilka områden vi har arbetat med på förskolan och följer upp barnets förändrade kunskaper och förmågor utifrån läroplanen.

Som vårdnadshavare kan du ta del av dokumentationen som rör ditt barn i förskolan via Unikum.

Förskolan är det första steget i det svenska skolsystemet och har en egen läroplan som noga beskriver utbildningens mål och riktlinjer. Några områden som finns med i läroplanen är till exempel språkutveckling, digitalisering och rätten till kroppslig och personlig integritet.

Pedagogisk omsorg på Tjörn

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det är en verksamhet där personal med pedagogisk utbildning tar emot barn i sitt eget hem och håller i pedagogiska aktiviteter. Ofta är gruppen lite mindre.

Kommunal pedagogisk omsorg erbjuds i Höviksnäs som ligger på norra Tjörn.

Fristående verksamheter

Både förskola och barnomsorg kan bedrivas som enskilda verksamheter. Det betyder att kommunen inte är huvudman och heller inte juridiskt ansvarig för verksamheten. På Tjörn är det barn- och utbildningsnämnden som fattar beslut om godkännande och även rätt till bidrag.

Kontakt

Barnomsorg

Barn- och utbildningsförvaltningen


Sidansvarig Patrik Jansson/Senast uppdaterad 3 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet