Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind SW 6,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Häckar och buskage

Du som äger en fastighet är skyldig att se till att det blir säkert för trafikanter på gatan utanför din fastighet. Här kan du läsa om vad som gäller för plank och växter ut mot gatan.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

För att föraren som sitter i sin bil och små barn intill vägen ska få tillräcklig sikt ska växtlighet eller annat hinder inte vara högre än 80 cm över körbanan.

Nedanstående regler gäller för gator där hastigheten är 50 km/h eller lägre.
Vid hastigheter på 70 km/h måste avstånden ökas ytterligare.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart ska du se till att dina växter eller andra hinder inte är högre än 80 cm över gatan inom markerad sikttriangel.

Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan, gång- eller cykelbanan.

 


Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter eller andra hinder inte är högre än 80 cm över gatan inom en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll.

 

 

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du ändå har träd eller buskar som sträcker sig ut över gata, gång- eller cykelbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

Över gångbana, minst 2,5 meter
Över cykelväg, minst 3,2 meter
Över körbana, minst 4,6 meter

Växtligheten får inte skymma gatubelysning, vägmärken eller trafiksignaler.

 


Planteringsavstånd och rekommendationer

Häck- och buskplantor ska placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.
Stora buskar och träd ska planteras minst 2 meter innanför tomtgräns.

Tänk på att fullvuxna häckar och buskar ska växa inom den egna tomten. Vill du täcka marken mellan tomtgräns och häck är marktäckande växter eller kuller- och gatsten som läggs i några rader utmärkta val. 

Sidan senast uppdaterad 2019-11-04 10.18
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se