Tjörns kommuns logotype
Temperatur 5,2 °C
Medelvind SSW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Väg 169/714, korsningen Rönnäng - Myggenäs

Väg 169 går mellan Myggenäs och Rönnäng tvärs över hela Tjörn. I höjd med G:a Myggenäs/Röreviken ansluter väg 714 och enskild väg från Röreviken i en fyrvägskorsning, som i dagsläget saknar både vänstersvängfält och en gång- och cykelpassage.

Med projektet kommer kapaciteten och framkomligheten öka för fordonstrafiken, och säkerheten för alla oskyddade trafikanter på vägen kommer att höjas. Planerade åtgärder i korsningen är vänstersvängfält i båda riktningarna på väg 169, en gång- och cykelpassage samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatsen i riktning mot Rönnäng.

Historik

En förstudie utfördes under 2012-2013 för korsningen. Trafikverket beslutade som reslutat av förstudien att projektet skulle gå vidare med att upprätta en vägplan för alternativet att korsningen utformas med vänstersvängfält i båda riktningarna på väg 169, att korsningen kompletteras med en mittrefug med passage för gående och cyklister samt att båda busshållplatslägena tillgänglighetsanpassas med plattform och anslutande gångbanor.

I slutet av 2013 påbörjades arbetet med vägplan.

Nuläge

Se Trafikverkets projektsida, länk finns under "Mer information" till höger, för att ta del av handlingar och senaste information.

Sidan senast uppdaterad 2019-06-04 13.55
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se