Tjörns kommuns logotype
Temperatur 5,2 °C
Medelvind SSW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Väg 160, Myggenäs - Sörbyvägen, gång- och cykelväg

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns kommun planerar tillsammans med Trafikverket att bygga en gång- och cykelväg längs väg 160. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 160 mellan Myggenäs centrum och Sörbyvägen i samarbete med Trafikverket.

Den cirka 1 200 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitet för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Projektet tillhör en särskild satsning på gång- och cykelvägar från Västra Götalandsregionen och Hallandsregionen där kommunerna har fått möjlighet att ansöka om att delta.

Just nu pågår arbetet med vägplan, som planeras klar för fastställelse under hösten 2020. För aktuella handlingar, se Trafikverkets projektsida via länk till höger under "Mer information".

Byggstart är planerad till år 2021.

Sidan senast uppdaterad 2019-05-20 11.20
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se