Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,8 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Trafikplanering

Störst text
Stor text
Normalstorlek
När man planerar hur kommunen ska fungera, växa och utvecklas är trafikplaneringen en viktig del.

Trafikplaneringen omfattar alla trafikslag; gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. Exempel på frågor som ingår i trafikplaneringen:

  • planering av kollektivtrafik
  • trafiksäkerhetsarbete
  • hur trafiknäten för bilar, bussar, cyklar och gående ska byggas ut eller ändras
  • hastigheter på olika typer av gator och vägar
  • parkering
  • buller och avgaser

I många fall har medborgarna olika önskemål beroende på om man går, cyklar, åker buss eller bil. Trafikplaneringens uppgift är då att utreda och bedöma vilka önskemål som totalt sett är bäst för kommunen.

Redovisning


Trafikplaneringen redovisas i olika rapporter till exempel trafikplaner som gäller för hela kommunen eller en viss del av kommunen. Det kan också vara olika program och policys för olika trafikfrågor.
Sidan senast uppdaterad 2010-11-16 15.23
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se