Användning av parkeringstillstånd

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vad du får göra

Om du har parkeringstillstånd ger det dig rätt att

  • parkera på parkeringsplats för rörelsehindrade under högst den tid som finns angivet på platsen
  • parkera i högst 24 timmar på plats där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar
  • parker på en gågata i högst 3 timmar
  • parker i högst 3 timmar där parkering är förbjuden enligt lokala trafikföreskrifter eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Vad du inte får göra

Även om du har parkeringstillstånd får du inte

  • parkera där det är förbud att stanna eller parkera
  • parkera i vändzon, lastzon, taxizon eller p-plats för buss/lastbil
  • parkera på huvudled om inte särskilt vägmärke säger att parkering är tillåten
  • parkera på gårdsgator om det inte finns särskilt anordnade parkeringsplatser

Parkeringsavgifter

Att du har parkeringstillstånd innebär nödvändigtvis inte att du inte behöver betala parkeringsavgifter. Men de flesta kommuner har fattat beslut om att personer som har parkeringstillstånd inte behöver betala avgifter. Kontakta respektive kommun för att få veta hur det fungerar hos dem.

Sidan senast uppdaterad 2017-03-27 11.31

Kontaktuppgifter

Färdtjänsthandläggare
0304-60 13 40
helena.stahre@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se