Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,3 °C
Medelvind WSW 13,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Vanliga frågor – Bygg

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Här är några av de vanligaste frågorna kommunen får om bygglov.

Finns det planer på att bygga nya hus i kommunen? Var?

Se Byggprojekt.

Hur ansöker jag om rivningslov?

Det finns en ansökningsblankett för rivningslov. På den finns en karta där du ritar in en markering av byggnaden som ska rivas.

Läs mer: Rivningslov

Hur gammalt får ett bygglov vara innan man behöver ansöka om ett nytt?

När en byggnation får bygglov så måste den påbörjas inom 2 år.

Hur överklagar man ett beslut om bygglov?

När du får beslutet följer det med anvisningar om hur du överklagar. Enkelt uttryckt skickar du in en skrivelse på vad överklagan gäller till byggavdelningen.

Behöver jag ansöka om bygglov för att bygga ett staket?

Om staket är högst 1,20 så behövs inte bygglov. Ska man bygga vid tomtgränsen behöver man dock grannes godkännande.

Läs mer: Murar och plank

Behöver jag söka bygglov för ett garage?

Inom detaljplanerat område krävs bygglov för garage.

Utanför detaljplanerat område får man bygga garage och andra så kallade komplementbyggnad upp till 50 % utan bygglov. Däremot kan det bli aktuellt av andra skäl att kontakta andra myndigheter, till exempel Trafikverket eller länsstyrelsen.

Läs mer: Komplementbyggnader

Sidan senast uppdaterad 2016-09-01 14.14
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se