POSOM, krisstöd

Störst text
Stor text
Normalstorlek

POSOM står för "Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer". Stödet kan aktiveras akut en kortare tid när samhällets resurser inte räcker till.

POSOM är en resurs i kommunen som kan aktiveras vid allvarliga olyckor och samhällsstörningar när många människor samtidigt blir traumatiserade av det som inträffat. POSOM är en grupp personer som är särskilt lämpade att ge akut krisstöd för de människor som blir kvar, exempelvis på en olycksplats, och som blivit traumatiserade av det som hänt.

Gruppen kan utgöra ett komplement till räddnings- och sjukvårdsinsatserna i vår kommun vid allvarliga olyckor och samhällsstörningar. POSOM ersätter varken den professionella vård en enskild kan söka via det befintliga sjukvårdssystemet och andra aktörer i samhället eller de krisstödsinsatser varje arbetsgivare ansvarar för.

Aktivering av POSOM

Beslut att aktivera POSOM kan göras av följande funktioner:

 • Ordförande i krisledningsnämnden
 • Kommunchefen
 • Stabschefen i den kommunala krisledningsstaben
 • Räddningschef i beredskap inom Räddningstjänsten
 • Räddningsledare inom Räddningstjänsten

Exempel på bedömningskriterier

Exempel på utgångspunkter som används av både kommunen och Räddningstjänsten vid bedömning om POSOM-gruppen ska aktiveras när något allvarligt inträffat:

 • Att många människor som drabbas samtidigt vid en allvarlig olycka eller en samhällsstörning är en grundförutsättning för att POSOM ska aktiveras. POSOM kan då vid behov aktiveras för att utgöra ett komplement till befintliga räddnings- och sjukvårdsinsatser i samhället.
 • Något allvarligt som inträffat som påverkar fler än enskilda och som kan resultera i trauman och psykisk ohälsa på sikt.
 • Ett akut behov av psykosocialt omhändertagande föreligger som påverkar en större grupp.

Det här kan POSOM göra

 • Informera om det som inträffat
 • Ge emotionell första hjälp på plats
 • Hjälpa och informera människor att komma vidare till befintliga sjukvårdsresurser i samhället för professionell vård på lång sikt
 • Upprätta tillfälliga informations- och krisstödcentra

Vilka ingår i Tjörns POSOM-grupp?

Enligt beslut i kommunfullmäktige 1992 ska gruppen bestå av representanter från

 • Socialtjänst
 • Skola
 • Primärvård
 • Svenska Kyrkan
 • Räddningstjänst.

 

Sidan senast uppdaterad 2018-11-05 10.42
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se