Frivilliga förstärkningsresurser

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tänk dig en stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan kris eller samhällsstörning. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en sådan? Då kanske du skulle passa i FRG – Frivilliga Resursgruppen.

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen, som vid exemplen ovan, eller vid andra behov.

Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Genom Tjörns kommun kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för regionen och centrala myndigheter.

Frivilliga Radioorganisationen (FRO)

FRO är en frivillig försvarsorganisation för de som är intresserad av radio- och datakommunikation. FRO har mångårig erfarenhet av att förstärka med sambandsresurser vid större olyckor, skogsbränder, eftersök med mera. FRO har egen utrustning och utbildad, samövad personal.

Tjörns kommun har ett avtal med FRO för att stärka vår förmåga att hantera vardagsolyckor och samhällsstörningar.

Sidan senast uppdaterad 2016-08-15 13.50
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se