Trafikmärken och trafikregler

Störst text
Stor text
Normalstorlek
bilkö

Vägmärken

Oftast finns det vägmärken som visar vilka regler som gäller. Som trafikant är man skyldig att känna till och kunna tolka och förstå våra vägmärken.

Trafikregler

Det finns ett antal lagar och förordningar som styr hur vi ska uppträda i trafiken. Vissa trafikregler gäller för hela Sverige och andra är lokala som gäller här i Tjörns kommun. De lokala reglerna kallas för lokala trafikföreskrifter.

Lokala trafikföreskrifter
De lokala trafikföreskrifterna för Tjörn finns samlade på Transportstyrelsens webbplats.

Trafikförordningen
Trafikförordningen  (SFS 1998:1276) innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng. Den innehåller generella regler för hela landet om hur vi som trafikant ska uppträda och parkera. Normalt visas de inte med vägmärken.

Ett exempel på sådan regel är att fordon på allmän plats inom tättbebyggt område inte får parkeras längre än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag.

Sidan senast uppdaterad 2010-06-10 14.37
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se