Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,4 °C
Medelvind WSW 10,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Trygg Hemma

Störst text
Stor text
Normalstorlek
trygg

Vi arbetar efter modellen ”Trygg Hemma” vilket innebär att vi har möjlighet att ge dig stöd redan från den stunden du kommer hem. Målet med Trygg Hemma är framförallt att du ska känna dig trygg i din vardag och få möjlighet att återfå dina tidigare funktioner eller skapa nya strategier för livet, men också för att dina behov ska kunna utredas vidare i din invanda hemmiljö.

Första dagen hemma får du vid behov hjälp att skaffa de mediciner och hjälpmedel som du behöver. Upp till 14 dagar kan teamet tillsammans med hemtjänsten ge extra hjälp och stöd i hemmet, såsom omvårdnad och rehabilitering. Teamet arbetar dagtid måndag-söndag. Under kvällstid får Du stöd och hjälp från hemtjänsten.

Planeringsmöte

När din läkare bedömer att du inte längre behöver sjukhusvård kan du en tid behöva stöd från oss i kommunen. För att planera detta kommer vi att erbjuda dig ett planeringsmöte i samband med din hemkomst, antingen på sjukhuset via skype eller i ditt hem. Mötet handlar om din situation just nu och vilket stöd du behöver efter sjukhusvistelsen.

De som kan vara med på planeringsmötet

  • Viktigast är du själv
  • Naturligtvis får dina närstående vara med om du så önskar
  • Socialsekreterare som beviljar hjälpen i hemmet
  • Undersköterska

Om du är inskriven i hemsjukvården kan även följande vara med

  • Sjuksköterska
  • Sjukgymnast
  • Arbetsterapeut

Om du inte är inskriven i hemsjukvården vänder du dig till din vårdcentral.

Uppföljning av det stöd du fått

Inom cirka en till tre veckor efter det att du kommit hem så har vi en kontakt med dig för uppföljning. Finns det då behov av ytterligare stöd sker en ny bedömning av insats eller insatser.

Om det skulle visa sig att det trots omfattande insatser inte fungerar på ett säkert och tryggt sätt för dig i hemmet kan det bli aktuellt med att du en tid får vara på en resursplats. Socialsekreteraren gör då en ny bedömning och vid behov beviljas du en resursplats.

Kostnad

Avgifterna följer de ordinarie för insatserna av hemtjänst och kommunl hälso- och sjukvård räknas ut efter vilka hjälpinsatser du har och med hänsyn till din inkomst.

Sidan senast uppdaterad 2017-06-02 15.15
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se