Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,2 °C
Medelvind WSW 9,8 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tandvård

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till något som kallas nödvändig tandvård. Det innebär att du betalar samma besöksavgifter för din tandvård som för övrig  vård, det vill säga enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler. Det är då samma högkostnadsskydd som gäller.

Vid en undersökning hos den tandläkare du väljer bedöms ditt behov av Nödvändig Tandvård, det vill säga förebyggande åtgärder eller behandling som lagning, rotfyllning, utdragning eller avtagbara proteser.

Munhälsobedömning

Om du är äldre eller funktionshindrad finns det möjlighet att få gratis besök av personal från tandvården som gör en bedömning av din munhälsa, som ger dig råd om daglig munvård och informerar om rätt till nödvändig tandvård inom ramen för högkostnadsskyddet.  

Munhälsobedömning och nödvändig tandvård erbjuds till dig som 

  • bor i särskilt boende, äldreboende, servicehus eller gruppboende och har ett omfattande vårdbehov med tillsyn större delen av dygnet.
  • bor hemma med omfattande insatser av hälso- och sjukvård
  • bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg
  • som har en omfattande psykisk funktionsnedsättning
  • dig som har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Kontakt för intyg om Nödvändig Tandvård

Om du har omfattande hjälp från kommunen och inte redan har ett Intyg om Nödvändig Tandvård, ska du vända dig till en intygsutfärdare. Kontakta mottagningsgruppen för mer information.

Sidan senast uppdaterad 2017-04-05 11.13

Kontaktuppgifter

Wackenfeldts väg 6
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 19 99
fax: 0304-60 10 95
mottagningsgruppen@tjorn.se

Socialsekreterare fö
0304-60 10 77
britt-marie.hultman@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se