Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,1 °C
Medelvind NE 2,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Rehabilitering

Störst text
Stor text
Normalstorlek

På kommunrehabiliteringen finns arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster. De har till uppgift att tillsammans med dig se till att du efter sjukdom eller skada kan rehabiliteras och uppnå bästa möjliga fysiska förmåga. Allt för att du i ditt dagliga liv ska kunna leva så aktivt och självständigt som möjligt och få en ökad livskvalitet.

Vem kan få hjälp av Kommunrehab?

Rehabilitering kan erbjudas till dig som är inskriven i den kommunala hemsjukvården. Detta sker oavsett om du bor i ditt eget hem, på en korttidsplats eller i något av våra särskilda boenden.

Insatser vi erbjuder;

  • Arbetsterapeuten bedömer, behandlar och tränar din förmåga att  klara det dagliga livet och ger förslag till förändringar i din  boendemiljö.
  • Fysioterapeuten/sjukgymnasten bedömer, tränar och behandlar vid sjukdom eller skada.
  • Personliga hjälpmedel är en del i rehabiliteringen och provas ut och förskrivs vid behov av fysioterapeuten/sjukgymnasten eller arbetsterapeut.
  • Logoped finns på Neurologpedimottagningen på Kungälvs sjukhus. Tfn 0303-984 04.

Många gånger ger de dagliga aktiviteterna tillfälle till naturliga möjligheter till träning. Därför ingår de som en viktig del av rehabiliteringen och då har våra fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter ett nära samarbete med personal inom vård och omsorg. I vissa fall kan arbetsterapeuten eller fysioterapeuten/ sjukgymnasten delegera arbetsuppgifter till annan personal inom vård och omsorg.

Besök oss

Tjörns kommuns rehab finns från och med den 18 december i Centrumhuset Kållekärr, Sundsbyvägen 1C (samma lokal som hemsjukvården).

Vad kostar det?

Kostnaden för logopedinsatser är 100 kronor, dessa avgifter ingår i Västra Götalandsregionens högkostnadsskydd. Frikort gäller.

Avgiften för sammanhängande insatser från arbetsterapeut och fysioterapeut/ sjukgymnast i hemmet faktureras varje månad så länge du har behov av rehabilitering. Avgiften är 250 kronor per månad. Denna avgift ingår i systemet för maxtaxa avseende vård- och omsorg.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

I Tjörns kommun är den medicinskt ansvariga sjuksköterskan även medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. I MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) och MAR:s ansvar ingår att bevaka patienternas säkerhet och utveckla kvaliteten inom rehabiliteringsområdet.

För mer information kontakta MAS/MAR Jenny Edvardsson tfn 0304-60 10 75.

Sidan senast uppdaterad 2017-12-18 08.35

Kontaktuppgifter

Sundsbyvägen 1C
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 12 70
kommunrehab@tjorn.se

Avdelningschef
0304-60 16 45
ann-charlotte.nyren@tjorn.se

Enhetschef tf
0304-60 12 74
pernilla.stensholm@tjorn.se

Öppettider Kommunrehab

Måndag-fredag 08:00-16:00

Telefontider Kommunrehab

Måndag-fredag kl 08:00-10:00

Övrig tid telesvar,tala in ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se