Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,3 °C
Medelvind SW 9,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, är en legitimerad sjuksköterska med ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

Ansvaret utgår från gällande lagstiftning, författningar och förvaltningens ledningssystem för kvalitet. MAS är sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor.

I Tjörns kommun är den medicinskt ansvariga sjuksköterskan även medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

MAS har ansvar för att säkerställa och följa upp kvaliteten och säkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården. MAS rapporterar till förvaltningschefen.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska ansvarar för att

  • den kommunala hälso- och sjukvården håller en god kvalitet och att brukaren får ett professionellt bemötande och omhändertagande
  • tillsyn, egenkontroll och uppföljning av att verksamheten följer de lagar och föreskrifter som gäller för den kommunala hälso- och sjukvården
  • gällande författningar, föreskrifter och rutiner etc är väl kända och tillämpas i verksamheten
  • upprätta och revidera rutiner utifrån aktuell lagstiftning
  • se till att personalen har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på verksamheten
  • upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse tillsammans med verksamhetschef enligt § 29 Hälso- och sjukvårdslagen samt redovisa denna för socialnämnden
  • utreda och bedöma om det är aktuellt att anmäla till Socialstyrelsen enligt Lex Maria och Lex Sarah
  • dokumentera det löpande systematiska kvalitetsarbetet

MAS är en tjänst som är reglerad i Hälso- och sjukvårdslagen.

Sidan senast uppdaterad 2019-07-15 14.48
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se